ENGAGE

ENGAGE – ENhancinG Adults key competences to promote and encouraGe effective cooperation between Education and labor market
Numer projektu: 2017-1-RO01-KA204-037236
Czas realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019

Opis projektu

Projekt ENGAGE koncentruje się na kształceniu dorosłych i zatrudnieniu w Europie. Główną grupą docelową są młode osoby do 29 roku życia posiadające niskie kwalifikacje, szczególnie te, które poszukują pracy i należące do grupy NEET. Drugą grupą docelową projektu są pracodawcy.

Aby poznać sytuację na szczeblu lokalnym i regionalnym, partnerstwo przeprowadziło badania (metodą wywiadów telefonicznych oraz za pomocą kwestionariusza ankietowego on-line, przeprowadzonych na przełomie stycznia i lutego 2017 r.) wśród 20 agencji zatrudnienia w poszczególnych krajach. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie umiejętności, które są najbardziej pożądane przez pracodawców. Następnie porównano te umiejętności z przyszłymi umiejętnościami wynikającymi z analizy danych i wyników aktualnie dostępnych raportów. W rezultacie wskazano 4 najważniejsze umiejętności pożądane w przyszłości u zatrudnianych.

Głównym celem projektu jest rozwijanie umiejętności młodych ludzi w zakresie wspomnianych czterech umiejętności: rozwiązywania problemów, myślenia krytycznego, kreatywności i pracy zespołowej, a także ułatwienie „dopasowania” młodych pracowników i pracodawców poprzez dostarczanie wysokiej jakości możliwości kształcenia dostosowanego do potrzeb nisko wykwalifikowanych młodych osób dorosłych.
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

  • stworzenie wirtualnej platformy dla potrzeb diagnozowania i doskonalenia umiejętności (IO1);
  • stworzenie portalu umożliwiającego łączenie umiejętności i potrzeb rynku pracy (IO2);
  • wzrost motywacji nisko wykwalifikowanych młodych dorosłych poprzez zastosowanie podejścia uczestniczącego;
  • szerokie upowszechnienie wyników projektu.

Strona projektu: engage.erasmus.site

Partnerzy

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA – Suceava, Rumunia
Danmar Computers Sp. z o.o. – Rzeszów, Polska
KENTRO EREUNAS KAI ANAPTYXIS IERAS MHTROPOLIS SYROU – Syros, Grecja
PANEPISTIMIO THESSALIAS – Volos, Grecja
M.K. INNOVATIONS LTD – Nikozja, Cypr
E&D KNOWLEDGE CONSULTING, LDA – Covilha, Portugalia
Asociatia pentru Dezvoltare Antreprenoriala, Pregatire Profesionala si Transfer Tehnologic (ADAPT) – Valea Mare-Podgori, Rumunia
Provincia di Livorno Sviluppo – Livorno, Włochy

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.