MALL Guide – Erasmus+

MALLGuide – Przewodnik MALL GUIDEBOOK dla nauczycieli języków
Numer projektu: 2015-1-DE02-KA204-002384
Czas realizacji: 01.09.2015 – 01.09.2017

Opis projektu

Nie ma jednego sposobu uczenia się, istnieją różne typy uczących się i różne metody nauczania. Nauczyciele muszą dostosowywać swoje programy do różnych sytuacji. Proces uczenia się jest ciągły i nie odbywa się już tylko w tradycyjnej klasie. Przechodzi przez wiele etapów i może odbywać się na wiele sposobów, pod warunkiem, że sposoby te odpowiadają możliwościom uczniów i ich potrzebom.

Sposób funkcjonowania społeczeństwa zmieniany jest przez technologie oferujące nowe możliwości i zasoby, których wcześniej nie można było sobie nawet wyobrazić. Niestety, system edukacji nie jest wystarczająco elastyczny aby można było wykorzystać wszystkie szanse. W większości przypadków, nauczycielom trudno jest dostosować swoje plany nauczania do potrzeb uczących się. Wielu nie posiada koniecznych umiejętności lub czasu na to, aby dostosować materiał do różnych metod nauczania.

Celem projektu było rozwiązanie tych problemów poprzez stworzenie przewodnika dla nauczycieli języków, który pomoże im w zdobyciu i poprawie umiejętności z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. ICT). Przewodnik w łatwy i zrozumiały sposób wskazuje nauczycielom jak efektywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu, czyniąc je bardziej różnorodnym.

Strona projektu: mall-guide.eu

 

Partnerzy

Iberika Education Group – Berlin, Niemcy (koordynator)
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Center RUNI – Sofia, Bułgaria
Active Citizens Partnership – Ateny, Grecja
Dacorum CVS – Hemel Hempstead, Wielka Brytania

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.