BADGE – Leonardo da Vinci

BADGE – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji
Szkolenia z doradztwa biznesowego dla kobiet przedsiębiorców – BADGE
Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO05-37593
Czas realizacji: 11.2013 – 10.2015

Opis projektu

Projekt BADGE miał na celu przeniesienie i dostosowanie innowacyjnego programu wsparcia pt.: „Diversity in Business Workshops” – opracowanego w Wielkiej Brytanii do siedmiu nowych krajów (BG, CY, EL, HR, PL, LT, RO).

Transfer ten miał na celu wzmocnienie pozycji przedsiębiorczych kobiet w obliczu trudnej sytuacji rynkowej, aby mogły rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz doskonalić umiejętności językowe i komunikacyjne. W ramach projektu przeprowadzone zostały pogłębione badania grupy docelowej, w celu precyzyjnego przygotowania wszystkich narzędzi odpowiadających na zróżnicowane potrzeby kobiet w każdym z krajów partnerskich. Następnie nastąpiło przystosowanie „Diversity in Business Workshops” w narzędzia biznesowe, oraz program szkolenia dla doradców biznesowych w każdym z krajów partnerskich. Wypracowane narzędzie zostało przetestowanie przez 160 kobiet w skali całego partnerstwa. Ponadto grupa docelowa posiadała dostęp do platformy e-learningowej i do wszystkich materiałów wspierających cały proces w swoim języku narodowym. Projekt trwał dwa lata i w tym czasie Danmar Computers był liderem paczki pracy Upowszechnianie Projektu.

Strona projektu: arch.danmar-computers.com.pl/badge

Partnerzy

Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Family and Childcare Centre – Ateny, Grecja
Inova Consultancy Ltd – Sheffield, Wielka Brytania
EXODUS – Ateny, Grecja
Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology – Nikozja, Cypr
Association Business Information and Consulting Centre-Sandaski – Sandanski, Bułgaria
Center for Education, Counselling and Research – Zagrzeb, Chorwacja
NATIONAL COUNCIL OF PRIVATE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN ROMANIA – ARAD BRANCH – Arad, Rumunia
Social Innovation Fund – Kowno, Litwa

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.