NTVIS – Grundtvig – Projekty Partnerskie Grundtviga

NTVIS – Grundtvig – Projekty Partnerskie Grundtviga
New transgenerational visual literacy – NTVIS
Numer projektu: 2012-1-GR1-GRU06-10487 5
Czas realizacji: 08.2012 – 07.2014

Opis projektu

Celem projektu NTVIS było wspieranie procesu międzypokoleniowej wymiany wiedzy i umiejętności pomiędzy seniorami oraz młodymi osobami; wypełnienie luki w braku odpowiednich ćwiczeń i sposobów takiej wymiany; oraz opracowanie optymalnej metodologii postępowania. Kanałem wymiany wiedzy i doświadczeń były szeroko pojęte media społecznościowe. W kkażdym z krajów partnerskich zostały przeprowadzone specjalne ćwiczenia pomiędzy młodymi osobami a seniorami (np.: ich dziadkami).
Ćwiczenia te dotyczyły dowolnej tematyki, w której seniorzy czuli się dobrze/swobodnie (np.: historia, architektura miasta, dawne zwyczaje, tradycja regionu itp.). Wiedza z tych tematów była przekazywana przez seniorów młodym osobom, następnie na bazie tej wiedzy młodzi przygotowywali zadania/prezentacje z wykorzystaniem mobilnych aplikacji i mediów społecznościach i prezentowali je seniorom. W ten sposób obie strony na tym skorzystały: młode osoby nauczyły się czegoś nowego i miały okazję skorzystać z wiedzy i doświadczeń starszych osób, natomiast seniorzy zdobyli niezbędne podstawy obsługi mobilnych aplikacji i mediów społecznościowych. Zdobyte doświadczenia były zbierane, opisywane i analizowane w ramach projektu. Głównymi produktami projektu są pedagogiczne wytyczne do rozwoju nowych umiejętności współpracy starszych i młodych osób przy pomocy nowych technologii komunikacji. Powstały również filmy instruktażowe, a w każdym kraju zostały zorganizowane warsztaty promujące najlepsze praktyki zebrane i wypracowane przez projekt. Projekt NTVIS poprzez zaplanowane działania dążył do zapobiegania efektom wykluczenia cyfrowego i społecznego. Więcej informacji można znaleźć na facebooku.

Partnerzy

University of the Aegean – Mytelini, Grecja (koordynator)
Ciberespacio – A Coruna, Hiszpania
Pro-Eco – Ljubljana, Słowenia
Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – Bolu, Turcja
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Regionalna biblioteka „Pencho Slaveykov” – Warna, Bułgaria

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.