Beyond Diversity – Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji

Beyond Diversity – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji
Conflicts created on the basis of different cultural backgrounds in Small and Medium-Sized Enterprises – Beyond Diversity
Numer projektu: 2009-1-PL1-LEO05-05053
Czas realizacji: 01.2010 – 12.2011

Opis projektu

Celem projektu było wyposażenie menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw w efektywne narzędzie przeznaczone do pozytywnego zarządzania konfliktami na podłożu różnic kulturowych. Projekt Beyond Diversity oparty był na rezultatach uzyskanych z wcześniejszego projektu Minerva – POCODIMA, realizowanego w latach 2003-2005.
Głównym celem transferowanego projektu było wyposażenie beneficjentów w efektywne instrumenty przeznaczone do konstruktywnego zarządzania konfliktami oraz różnicami technologicznymi i planowaniem nauczania. Podczas realizacji projektu stworzono materiały na płytach CD, które zawierały moduły szkoleniowe stworzone przy użyciu metody MUST. W projekcie Beyond Diversity narzędzia te zostały dostosowane i zaadaptowane do nowych warunków kulturowych i językowych panujących w krajach partnerskich (Polska, Hiszpania oraz Wielka Brytania). W wyniku realizacji projektu powstała platforma e-learningowa służąca do dystrybucji materiałów szkoleniowych, narzędzi, jak również wymiany wiedzy i prowadzenia dyskusji. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: beyond-diversity.eu.

Partnerzy

BD Center – Rzeszów, Polska (koordynator)
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
European Institute for Managing Diversity – Barcelona, Hiszpania
OAKE Associates – Manchester, Wielka Brytania
XXI INVESLAN, S.L. – Bilbao, Hiszpania