EuroBalance – Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji

EuroBalance – Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji
Promowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym w Europie – EuroBalance
Numer projektu: 2009-1-GB2-LEO05-01365
Czas realizacji: 10.2009 – 09.2011

Opis projektu

Celem projektu było promowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Projekt EuroBalance opierał się na innowacyjnej pracy podjętej przez Wrexham Family Information Service w ramach projektu EQUAL zatytułowanego ASAPH realizowanego w latach 2005-2007. Rezultatem tej pracy było opracowanie poradnika, który miał pomoc firmom i ich pracownikom w opracowaniu możliwości zrównoważenia życia zawodowego z życiem prywatnym (WLB – work-life balance) z korzyścią dla obu stron.
EuroBalance wykorzystał poradnik w celu opracowania Przewodników WLB dostosowanych do potrzeb, ambicji, praw, zwyczajów i praktyk stosowanych w każdym z krajów partnerskich. Opracowane przewodniki wykorzystane zostały do stworzenia kursów dla 40 tzw. “championów”, którzy z kolei kaskadowo przekazywali swą wiedzę na temat WLB do 200 organizacji i co najmniej 1000 osób w krajach partnerskich. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: arch.danmar-computers.com.pl/eurobalance.

Partnerzy

OAKE Europe – Manchester, UK (koordynator)
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Diciannove – Włochy
Polydynamo – Syros, Grecja
VFIN – Vejle, Dania
WFIS – Wrexham, UK