IN WORKER – Leonardo da Vinci

IN-WORKER – Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji
Training HR and Training Managers to detect and cover training needs in intercultural working environments – IN-WORKER
Numer projektu: PL/07/LLP-LdV/TOI/140003
Czas realizacji: 11.2007 – 10.2009

Opis projektu

IN-WORKER to pierwszy projekt zrealizowany przez Danmar w ramach nowego programu – Lifelong Learning. Był to projekt z obszaru Transferu Innowacji. Celem projektu było przeniesienie metodologii dotyczącej badania potrzeb szkoleniowych z Hiszpanii do krajów partnerskich, a także transfer zawartości CD na platformę internetową. Hiszpańska metodologia została zastosowana w małych i średnich przedsiębiorstwach, głównie przez kierowników działów kadr i szkoleń.
Projekt posiadał aspekt wielokulturowy, koncentrował się na potrzebach pracowników – imigrantów. Partnerzy rozpoczęli pracę od badania potrzeb kadr kierowniczych w poszczególnych krajach. Kolejnym etapem było stworzenie platformy i ulepszenie treści, a następnie testowanie powstałego produktu w każdym kraju.
Strona projektu: http://www.in-worker.eu (strona nie jest już dostępna).

Partnerzy

Danmar Computers – Rzeszów, Polska (koordynator)
Associacion Gurenet por la Integracion y el Empleo – Bilbao, Hiszpania
EPMA – Agentura pro evropske projekty a management – Praga, Czechy
bildungsmarkt e. V. – Berlin, Niemcy
Associazione NET – Padwa, Włochy
OAKE Europe – Manchester, Wielka Brytania
Development and Consulting Center – Rzeszów, Polska
WBS Training AG – Drezno, Niemcy