Once Against – Leonardo da Vinci

onceagainst
Once Against - Leonardo da Vinci - Projekt Pilotażowy Against Abandon, Opening to New Countries – ONCE Against Numer projektu I/06/B/F/PP-154035 Czas realizacji: 10.2006 - 09.2008 Opis projektu Projekt był kontynuacją projektu pilotażowego Against Abandon realizowanego w 2003 roku. Podejmowane działania kładły nacisk na działania i praktyki służące walce z p...
Czytaj dalej...

EDULINUX – Socrates Minerva

edulinux
EDULINUX - Socrates Minerva Linux for Multi-Media-Classrooms – EDULINUX Numer projektu: 229413-CP-1-2006-1-GR-MINERVA-M Czas realizacji: 10.2006 – 09.2009 Opis projektu Projekt promował wykorzystanie możliwości, jakie oferuje nauczanie na odległość wśród różnych grup szkoleniowych, takich jak uczniowie szkół średnich, studenci uniwersytetów, dorośli słuchacz...
Czytaj dalej...

PEACE – Socrates Grundtvig 2

PEACE PEACE - Socrates Grundtvig 2 Parents Empowerment and Active Citizenship Excercise - PEACE Numer projektu: 06/GR2/06-0109/P1, 07/GR-LP/07-0154/P2 Czas realizacji: 08.2006 - 07.2008 Opis projektu Celem projektu była poprawa stosunków rodzicielskich pomiędzy trzema grupami beneficjentów: rodziców z rodzin imigranckich lub mniejszości narodowych, rodziców d...
Czytaj dalej...

Master – Socrates Grundtvig 1

MASTER Master - Socrates Grundtvig 1 Mastering Statistics and Empirical Results - MASTER Numer projektu: 230076-CP-1-2006-1-DE-GRUNDTVIG-G1 Czas realizacji: 10.2006 - 09.2008 Opis projektu Głównym celem projektu było stworzenie kursu umożliwiającego obywatelom nowoczesnego społeczeństwa (zwłaszcza jako pacjentom systemów opieki zdrowotnej i konsumentom) popra...
Czytaj dalej...