EDULINUX – Socrates Minerva

EDULINUX – Socrates Minerva
Linux for Multi-Media-Classrooms – EDULINUX
Numer projektu: 229413-CP-1-2006-1-GR-MINERVA-M
Czas realizacji: 10.2006 – 09.2009

Opis projektu

Projekt promował wykorzystanie możliwości, jakie oferuje nauczanie na odległość wśród różnych grup szkoleniowych, takich jak uczniowie szkół średnich, studenci uniwersytetów, dorośli słuchacze i pracownicy przedsiębiorstw. Aby osiągnąć ten cel, zrealizowane zostały równolegle dwa rodzaje działań.
Działania techniczne obejmowały przygotowanie serwera opartego na systemie Linux, który zapewniając przyjazne użytkownikowi środowisko, równocześnie umożliwiał możliwość jego modyfikacji. Działania merytoryczne zawierały stworzenie kursów e-learning o różnorodnej tematyce. Uczestnicy projektu mogli przetestować działanie systemu zapisując się na wybrane przez siebie szkolenia. Elastyczność rozwiązania i jego ciekawa forma zostały wysoko ocenione przez osoby testujące system.

Partnerzy

Platon Schools – Katerini, Grecja (koordynator)
Camera Works – Ankona, Włochy
Canonical Ltd. – Douglas, Wielka Brytania
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Forumul Cetatenesc pentru Actiune Sociala si Educatie civica – Catalin, Rumunia
IMCS Intercollege – Nicosia, Cypr
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania – Łódź, Polska
Västerbergslagens Utbildningscentrum – Ludvika, Szwecja