WINGS

WINGS: INternationalization Game for start-ups and entrepreneurs (WINGS)
Numer projektu: 2018-1-CY01-KA202-046856
Czas realizacji: 01.12.2018 – 31.05.2021

Opis projektu

Internacjonalizacja przedsiębiorstw jest ważną kwestią dla UE w ostatnich latach. Niemniej jednak brakuje ducha internacjonalizacji i wiedzy, aby zapewnić firmie sukces za granicą z zapewnioną pewną stabilnością. Istnieje więc przepaść między potrzebą wiedzy a dostępną wiedzą potrzebną do zapewnienia sukcesu firmie, która chce rozszerzyć działalność na obcych rynkach. Rozwijając możliwości internacjonalizacji wśród MŚP, start-upów, potencjalnych przedsiębiorców, dostarczając im niezbędnej wiedzy, staramy się wypełnić tę lukę.

Celem szczegółowym projektu jest umieszczenie zarządzania strategicznego w wirtualnych grach (VG) w ramach edukacji biznesowej zwiększając kompetencje trenerów w zakresie tworzenia treści wirtualnej rzeczywistości i wykorzystywania ich w szkoleniach z zakresu zarządzania strategicznego.

Strona projektu: https://wings.erasmus.site/

Partnerzy

UCY – Nikozja, Cypr (koordynator)
Danmar Computers sp z o.o. – Rzeszów, Polska
FYG CONSULTORES – Walencja, Hiszpania
FBO – Sofia, Bułgaria
INOVA+ – Matosinhos, Portugalia
bit cz training, s.r.o. – Praga, Republika Czeska

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.