START IN

START IN – Developing inclusive and innovative entrepreneurship education in Europe
Numer projektu: 2017-1-TR01-KA201-046635
Czas realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2020
Program pomocowy: Erasmus+

Opis projektu

Celem projektu START IN jest zaprojektowanie i rozwinięcie nowego modelu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Będzie on stymulował innowacje społeczne oraz przedsiębiorczość społeczną wśród ludzi młodych w ramach systemu edukacji szkolnej w Europie. W tym celu zostało powołane konsorcjum 20. lokalnych i regionalnych ośrodków szkolnych, uniwersytetów oraz organizacji świadczących usługi edukacyjne w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej pochodzących z 7 krajów: Finlandii, Grecji, Irlandii, Hiszpanii, Polski, Turcji i Wielkiej Brytanii. Konsorcjum będzie realizować projekt, współtworzyć i testować innowacyjne metody, które będą łatwo dostępne w otwartych zasobach edukacyjnych (OER). W projekcie powstaną następujące rezultaty intelektualne:

  • Program nauczania w ramach Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) – (IO1) oraz zestaw modułów szkoleniowych (IO2) w zakresie inkluzywnej i innowacyjnej przedsiębiorczości,
  • Program edukacja w zakresie inkluzywnej i innowacyjnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem innowacyjnej mobilnej aplikacji APP (IO3) do szkolenia nauczycieli i edukatorów w celu wykorzystania i projektowania nowych mobilnych aplikacji APP (IO5),
  • Wielojęzykowa platforma e-learningowa (IO4) z innowacyjnymi kursami e-learningowymi,
  • Przewodnik (IO5) zawierający zalecenia dotyczące włączenia inkluzywnej i innowacyjnej przedsiębiorczości do głównego nurtu polityki w Europie.

Strona projektu: startin.erasmus.site

Partnerzy

Manisa Il Milli Egitim Mudurlugu – Manisa, Turcja
Instituto Para el Fomento del Desarrollo y la Formacion S.L. – Valladolid, Hiszpania
Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu – Jyvaskyla, Finlandia
Directorate of Secondary Education, – Chania, Grecja
Cork Institute of Technology – Cork, Irlandia
Danmar Computers Sp. z o.o. – Rzeszów, Polska
Coventry University – Coventry, Wielka Brytania
Zabala Innovation Consulting, S.A. – Mutilva alta Navarra, Hiszpania

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.