Skills beyond the Seas

Skills beyond the Seas
Numer projektu: 2018-1-ES01-KA202-050772
Czas realizacji: 01.12.2018 – 31.05.2021

Opis projektu

Sektor morski stoi teraz w obliczu trudnej sytuacji oraz pewnego paradoksu, mianowicie z jednej strony występuje obecnie niedobór młodych marynarzy, ale z drugiej strony pojawia się średnio i długoterminowe zagrożenie związane z redundancją ze względu na postęp techniczny.
Dlatego też, chociaż obecnie wysoki jest popyt na marynarzy, a łączna ich liczba w UE jest znaczna (około 254 000 aktywnych marynarzy i 25 000 do 35 000 studentów w szkolnictwie morskim), ich przyszłe perspektywy zatrudnienia i kariery są bardzo niepewne.

Projekt „Skills Beyond the Seas” zaprojektuje dwa narzędzia, które zapewnią marynarzom i studentom MET szczegółową listę ich formalnych i nieformalnych umiejętności oraz zasugerują ścieżki do zdobycia zawodów lądowych, w których te umiejętności są potrzebne, co zapewni im opcje i pomysły na nowe możliwości wyboru kariery. Sytuacja ta stanie się również szansą dla młodzieży defaworyzowanej na integrację społeczną poprzez wejście do sektora potrzebującego młodych pracowników i oferującego szkolenia na wysokim poziomie VET.

Strona projektu: https://skillsbeyondtheseas.eu

Partnerzy

Sea Teach S.L. – Cala D’or, Hiszpania (koordynator)
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA – Barcelona, Hiszpania
Danmar Computers sp z o.o. – Rzeszów, Polska
POMORSKI FAKULTET U RIJECI – Rijeka, Chorwacja
TURK LOYDU UYGUNLUK DEGERLENDIRME HIZMETLERI ANONIM SIRKETI – Stambuł, Turcja

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.