SCHOOLS GO GREEN

SCHOOLS GO GREEN – Developing a Whole-School Approach to Promote Social Change and Sustainable Development as a Response to Environmental Challenges
Numer projektu: 2020-1-DE03-KA201-077258
Czas realizacji: 01.10.2020 – 31.03.2023

Opis projektu

Szkoły mają do odegrania ważną rolę jako innowatorzy zmian społecznych i zrównoważonego rozwoju na rzecz gospodarki cyrkulacyjnej. Projekt ma na celu zapewnienie nauczycielom programu ścieżki doskonalenia zawodowego, aby wzmocnić ich profil w zakresie zagadnień środowiskowych i ekologicznych, tak aby mogli wspierać młodych uczniów (przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych) w wieku 5-12 lat w badaniu zagadnień środowiskowych, angażowaniu się w rozwiązywanie problemów i podejmowaniu działań na rzecz poprawy stanu środowiska w ich szkole i w ich społeczności. W rezultacie uczniowie rozwiną umiejętności podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji w życiu codziennym.

Projekt ma na celu promowanie od najmłodszych lat postawy przyjaznej środowisku, która może przyczynić się do ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym. Aby zapewnić przyszłość młodemu pokoleniu, konieczne będzie promowanie ekologicznego myślenia, które uwzględnia względy etyczne i społeczne. Oznacza to, że tradycyjne programy szkolne należy uzupełnić o nauczanie uczniów globalnych koncepcji ekologicznych, którymi należy się zająć na szczeblu lokalnym i indywidualnym. W ten sposób uczniowie rozwiną postawę troski o środowisko, która będzie przejawiać się w działaniach (oszczędzanie zasobów, ograniczanie ilości odpadów, kompensowanie emisji dwutlenku węgla, wybór zrównoważonej żywności i mobilności itp.

Oczekiwany wpływ projektu na uczniów, nauczycieli i szkoły jest znaczący, ponieważ Umiejętności Ekologiczne są rzadko nauczane w szkołach, jako część programu nauczania. Uczniowie od najmłodszych lat będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które pozwolą im stawić czoła problemom i wyzwaniom środowiskowym, które dotyczą ich społeczności. Nauczyciele podniosą swoje umiejętności, jak również udoskonalą metody i narzędzia nauczania, aby móc przyczynić się do ochrony środowiska.

W ramach projektu powstaną 4 główne rezultaty intelektualne: Program nauczania GO GREEN, zasoby i narzędzia edukacyjne, oraz zielona platforma z różnymi funkcjonalnościami i świadczeniami.

Strona projektu: https://schoolsgogreen.eu/

Partnerzy

Koordynator: Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover – Niemcy

Scoala Primara EuroEd – Rumunia

Instytut Ochrony Srodowiska – Panstwowy Instytut Badawczy – Polska

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd – Cypr

MARCA – Associação de Desenvolvimento Local – Portugalia

Danmar Computers – Polska

Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva Ae – Grecja

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.