SayIT

SayIT – Advancing vocational competences in soft skills for IT professionals
Numer projektu: 2020-1-PL01-KA202-081864
Czas realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2022

Opis projektu

Celem projektu SayIT jest wzmocnienie kluczowych kompetencji w zakresie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego dla specjalistów IT poprzez zwiększenie ich umiejętności miękkich oraz kwalifikacji i konkurencyjności na poziomie zawodowym.

SayIT skierowany jest przede wszystkim do specjalistów IT, którzy napotykają trudności w rozwoju zawodowym ze względu na brak odpowiednich umiejętności miękkich. Projekt jest również skierowany do instytucji czy osób, które mogą mieć wpływ na programy szkoleniowe oferowane specjalistom z sektora IT.

Rozwój kompetencji miękkich w ramach SayIT to pięć głównych bloków tematycznych:

  • Umiejętności komunikacyjne
  • Umiejętności rozwiązywania problemów
  • Umiejętności pracy w zespole
  • Umiejętności organizacyjne
  • Umiejętności interpersonalne

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez opracowanie dwóch innowacyjnych rezultatów:

  1. Program nauczania umiejętności miękkich dla specjalistów IT

Program nauczania SayIT to propozycja holistycznego podejścia do podnoszenia kwalifikacji specjalistów IT w zakresie umiejętności miękkich i jest dokumentem referencyjnym dla opracowywania szkoleń z zakresu umiejętności miękkich dla specjalistów IT. Rezultat ten charakteryzuje się modułowymi, opartymi na kompetencjach ramami, wzbogaconymi o podzbiory zdefiniowanych efektów uczenia się.

  1. Aplikacja do treningu umiejętności miękkich

Rezultat ten ma formę aplikacji mobilnej ułatwiającej dostęp do szkolenia umiejętności miękkich i będzie oparty na innowacyjnej metodologii uczenia się w postaci powieści wizualnej.

Strona projektu: https://sayit.erasmus.site/

Partnerzy

Koordynator – Danmar Computers (Polska)

assist GmbH (Niemcy)

Izba Przemysłowo-Handlowa w Heraklionie (Grecja)

SDRUDZENIE ZNAM I MOGA (Bułgaria)

MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA (Hiszpania)

Mindshift Talent Advisory (Portugalia)

ATERMON B.V. (Holandia)

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.