RETAIL – Retailers Partnership Promoting Education for the Transition of the Industry Toward Enduring Business Models

RETAIL – Retailers Partnership Promoting Education for the Transition of the Industry Toward Enduring Business Models
Numer projektu: 2019-1-IE01-KA202-051410
Czas realizacji: 01.11.2019 – 31.10.2021
Program pomocowy: Erasmus+

Opis projektu

Sektor handlu w UE obejmuje 5,5 miliona firm, zatrudnia 29 milionów osób, 18% osób prowadzących działalność na własny rachunek i stanowi 11% PKB UE. Ma to duży wpływ na gospodarkę rynku wewnętrznego Wspólnoty. Handel detaliczny jest zasadniczo domeną lokalnego biznesu. Większość stanowią mikroprzedsiębiorstwa i MŚP (odpowiednio 95,1% i 4,8%), które zatrudniają ponad połowę wszystkich ludzi w branży. Postęp technologiczny, zacieranie granic między sektorami (dodawanie nowych produktów i usług, finanse, telekomunikacja, podróże itp.) oraz zachowania konsumentów są obecnie podstawą głębokiej transformacji w handlu detalicznym i hurtowym. Ponadto obserwuje się potrzebę aktualizacji tradycyjnych modeli biznesowych poprzez integrację nowych technologii, cyfryzację handlu, a także bardziej zrównoważone praktyki biznesowe.

Rezultaty projektu:

  • O1: Pakiet szkoleniowy dla przedsiębiorców;
  • O2: Pakiet szkoleniowy dla młodzieży;
  • O3: Moduły do szkolenia międzypokoleniowego;
  • O4: Platforma online.

Partnerzy

Dublin Chamber of Commerce – Dublin, Irlandia (koordynator)
Kainotomia & Sia EE – Larisa, Grecja
FyG Consultores – Walencja, Hiszpania
Markeut Skills – Picassent, Hiszpania
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Krajowa Izba Gospodarcza – Warszawa, Polska
National Youth Federation Company
Limited by Guarantee – Dublin, Irlandia

Strona internetowa projektu: https://retail.erasmus.site/

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.