Persist EU

Persist EU – Knowledge, beliefs, Perceptions about Science of European Students
Numer projektu: 2018-1-ES01-KA0203-050827
Czas realizacji: 01.11.2018 – 31.10.2020

Opis projektu

Promowanie demokratycznej Unii Europejskiej wymaga również promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego, gdzie obywatele mają znaczący udział w procesach politycznych. Jednym z celów projektu jest poznanie przekonań i poglądów społeczeństwa na zagadnienia naukowe o dużym znaczeniu na poziomie UE.

Głównym celem projektu jest opracowanie narzędzia do oceny początkowej wiedzy studentów europejskich jak również ich przekonań na różne tematy naukowe. Aby poznać źródła przekonań i opinii na tematy takie jak zmiany klimatu, żywność modyfikowaną genetycznie lub medycynę alternatywną, przeprowadzonych zostanie pięć konsultacji w krajach partnerskich, w sumie 500 studentów. Będzie to próba reprezentatywna, pozwalająca na formułowanie wiążących opinii o potencjalnie istotnych kwestiach dla przyszłości Unii Europejskiej.

Następujące rezultaty zostaną wypracowane w ramach projektu:

  • platforma online służąca do oceny poziomu wiedzy oraz badania opinii
  • zestaw standardowych wskaźników pomocnych przy prezentowaniu wyników

Strona projektu: https://persist.erasmus.site/

Partnerzy

UNIVERSITAT DE VALENCIA – Hiszpania
INSTALOFI LEVANTE SL – Hiszpania
OBSERVA – Włochy
Danmar Computers sp z o.o. – Polska
TRNAVSKA UNIVERZITA V TRNAVE – Słowacja
KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE – Niemcy
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS – Portugalia

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.