INCREASE

INCREASE – INnovation Capacity building foR EnhAncing Sustainable growth and Employability
Numer projektu: 2019-1-RO01-KA204-063804
Czas realizacji: 01-10-2019 – 30-09-2021

Opis projektu

INCREASE to projekt, którego celem jest zmierzenie się z aktualnymi i ważnymi potrzebami nisko wykwalifikowanych dorosłych i MŚP w Europie. Jest to bezpośrednia reakcja na ryzyko bezrobocia wynikające z procesów automatyzacji oraz przeszkód, jakie napotykają MŚP, aby zachować innowacyjność. W ramach projektu INCREASE zostaną opracowane zasoby wspierające MŚP w pokonywaniu barier w zakresie innowacji, zwiększaniu ich innowacyjności i konkurencyjności, oraz wspierające dorosłych w zdobywaniu niezbędnych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.
Wśród założeń projektowych są: kształtowanie umiejętności innowacyjnych nisko-wykwalikowanych osób dorosłych, budowanie świadomości pracowników o znaczeniu innowacji dla ich rozwoju zawodowego i zwiększenia szans na zatrudnienie, rozwijanie przedsiębiorczego sposobu myślenia oraz budowanie świadomości na temat sposobów wprowadzania innowacji.

Do kogo skierowany jest projekt?

  • Nisko-wykwalifikowanych pracowników z sektorów szczególnie określonych, jako o wysokim ryzyku automatyzacji (produkcja, usługi, rzemiosło) i menedżerów MŚP.
  • Użytkowników (przyszłych adeptów) rozwiązań, w tym instytucji edukacji dorosłych i biur HR.

Następujące rezultaty zostaną utworzone i wdrożone do końca projektu:

  • Metodologia i narzędzia samooceny
  • Metodologia przedsiębiorczości zorientowanej na innowacje
  • Metodologia szkoleniowa i przewodnik prowadzenia szkoleń
  • Platforma internetowa
  • Przewodnik dobrych praktyk

Strona projektu: https://increase.erasmus.site/

Partnerzy

Koordynator – Uniwersytet „Ştefan cel Mare” w Suczawie (Rumunia)
E&D Knowledge Consulting LDA (Portugalia)
Asociación Valencia Inno Hub (Hiszpania)
Lappeenranta-Lahti Uniwersytet Technologiczny LUT (Finlandia)
Warp Innovation (Austria)
Danmar Computers – Rzeszów (Polska)
Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala (Rumunia).

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.