IN_DIGIT2EU

IN_DIGIT2EU – Digital based tools aiming at the development of skills for internationalisation
Numer projektu: 2018-1-RO01-KA204-049514
Czas realizacji: 01.09.2018 – 31.10.2020

Opis projektu

Projekt IN_DIGIT2EU ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności umiędzynarodowiania Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) poprzez zapewnienie narzędzia integrującego, które z jednej strony oceni gotowość firm do internacjonalizacji, a z drugiej umożliwi dostęp do ścieżki edukacyjnej, dzięki której uczestnicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje. Ścieżka ta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb MŚP.

Aby osiągnąć cele projektu, partnerstwo opracuje 5 rezultatów, które będą mogły być wykorzystane przez MŚP:

  • Metodologię i narzędzie samooceny IN_DIGIT2EU
  • Metodologię szkolenia i przewodnik IN_DIGIT2EU
  • Zestaw narzędzi szkoleniowych IN_DIGIT2EU
  • Platformę internetową
  • Podręcznik najlepszych praktyk

Strona projektu: indigiterasmus.eu

Partnerzy

ARAD CDA, Arad, Rumunia
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
GRANTXPERT Consulting – Nicosia, Cypr
E&D Knowledge Consulting – Porto, Portugalia
Technical Institute of Heraklion Chamber – Heraklion, Grecja
Kaunas University of Technology – Kowno, Litwa

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.