IN2STEAM – Inspiring Next Generation of Girls through Inclusive STE(A)M Learning in Primary Education

IN2STEAM – Inspiring Next Generation of Girls through Inclusive STE(A)M Learning in Primary Education
Numer projektu: 2019-1-IT02-KA201-063173
Czas realizacji: 01.09.2019- 31.08.2022

Opis projektu

IN2STEAM ma na celu wzmocnienie, zachęcanie i wspieranie innowacyjnego podejścia edukacyjnego, które integruje naukę STE(A)M (stosowanie zasad sztuki i projektowania w edukacji w zakresie nauk ścisłych) w edukacji podstawowej, poprzez metody i zasoby uwzględniające płeć w celu promowania pozytywnej zmiany postaw wobec niestereotypowych wyborów w edukacji, aby przyciągnąć więcej dziewcząt do dziedzin STEM.

Cele projektu:

 • Wzrost rozwoju kompetencji nauczycieli i edukatorów w celu skutecznego nauczania i naświetlania koncepcji (STE(A)M) małych dzieci w szkole podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt, a więc kreatywności, krytycznego myślenia i kompetencji rozwiązywania problemów;
 • Zwiększenie i pielęgnowanie zainteresowania dziewcząt tematyką STEM poprzez rozwój integracyjnych metod nauczania i otwartych zasobów skoncentrowanych na uczeniu się (STE(A)M) w szkołach podstawowych w realnym kontekście;
 • Wspieranie zainteresowania dyscyplinami STEM poprzez przyjęcie integrującej metodyki nauczania, która motywuje młode dziewczęta do rozwijania ich potencjału i motywacji do przyszłej kariery w dziedzinie nauki, walcząc ze stereotypami dotyczącymi płci.
 • Włączenie do szkolnego programu nauczania strategii edukacyjnej na miarę XXI wieku w celu stworzenia bardziej kreatywnego środowiska uczenia się w szkołach podstawowych poprzez przyjęcie podejścia interdyscyplinarnego (STE(A)M) połączonego z praktykami uwzględniającymi płeć.

Rezultaty projektu:

 • Sprawozdanie na temat wartości STE(A)M w edukacji dziewcząt
 • Program szkoleń online w zakresie nauki STE(A)M i praktyk uwzględniających kwestie płci
 • Cyfrowy zestaw narzędzi dla nauczycieli (DTT) z zestawem ćwiczeń STE(A)M dla szkoły podstawowej
 • Karta Europejska i Raport Działania

Grupa docelowa:

 • Nauczyciele szkół podstawowych
 • Uczniowie szkoły podstawowej w wieku 8-11 lat
 • Szkoły
 • Decydenci i społeczności zajmujące się edukacją szkolną
 • Specjaliści STEAM

Partnerzy

CESIE – Włochy- Koordynator
Danmar Computers Sp. z o.o. – Polska
INOVA+ – Portugalia
FOUR ELEMENTS – Grecja
CARDET – Cypr
ASIST OGRETIM KURUMLARI A.S. – Turcja

Strona internetowa: https://in2steam.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/in2steam

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.