FAME

FAME – Fostering the Adoption of ICT-enabled AMTs by European SMEs
Numer projektu: 2018-1-FR01-KA202-047802
Czas realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020

Opis projektu

Projekt FAME ma na celu zaprojektowanie programu szkoleniowego i narzędzi pomocniczych w pokonywaniu barier technologicznych w produkcji opartej na rozwiązaniach ICT.
Zaawansowane technologie produkcyjne (ang. AMT) są kluczem do konkurencyjności w branży przemysłowej, rozwoju biznesu i tworzenia nowych miejsc pracy w Europie. Firmy przyjmują rozwiązania AMT w celu obniżenia kosztów produkcji, poprawy jakości swoich produktów i usług, zwiększenia wydajności pracowników i skrócenia czasu produkcji.

Do kogo skierowany jest projekt?

 • MŚP, które korzystają z nowych technologii – zwłaszcza AMT, w przemyśle:
  • Spożywczym
  • Drzewnym
  • Metalowym
  • Elektronicznym i elektrycznym
 • Dostawców VET, izb przemysłowych, firm informatycznych i młodzieży
 • Ośrodków innowacji biznesowych, klastrów, inkubatorów przedsiębiorczości i urzędników publicznych odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości
 • Jednostek szkolnictwa wyższego, zajmujących się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0, zaawansowanymi technologiami produkcji, ICT, inżynierią, itp.

Następujące rezultaty zostaną utworzone i wdrożone do końca projektu:

 • Treści szkoleniowa z zakresu zaawansowanych technologii produkcyjnych (AMT)
 • Profil zawodowy Menadżera AMT wraz z narzędziami pomocniczymi w zakresie ECVET
 • Wirtualny Asystent nauczania o zaawansowanych technologii produkcyjnych (AMT)
 • Motywacyjne środowisko nauczania wraz z narzędziem do weryfikacji nabytych w trakcie szkolenia umiejętności
 • Wirtualna społeczność projektu FAME

Strona projektu: www.projectfame.eu

Partnerzy

Koordynator – ECAM-EPMI – Cergy Pontoise, Francja
CCS DIGITAL EDUCATION LIMITED – Dublin, Irlandia
ATLANTIS ENGINEERING AE – Saloniki, Grecja
CENTRE DE DIFUSIO TECNOLOGICA DE LA FUSTA I DEL MOBLE DE CATALUNYA – La Senia, Hiszpania
CIVIC COMPUTING LIMITED – Edynburg, Wielka Brytania
M.K. INNOVATIONS LTD – Nikozja, Cypr
Danmar Computers sp. z o.o. – Rzeszów, Polska

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.