Environmental change

Environmental change in European start-uppers thinking and acting – the solution for common sustainable development
Numer projektu: 2020-1-PL01-KA202- 082205
Czas realizacji: 01.12.2020 – 30.11.2022

Opis projektu

Celem projektu Environmental change jest zwiększenie kompetencji startupperów, młodych przedsiębiorstw i dostawców kształcenia i szkolenia zawodowego – wzmocnienie ich rozwoju zawodowego poprzez doskonalenie kompetencji w zakresie zmian środowiskowych, a także umożliwienie im walidacji tych kompetencji do natychmiastowego zastosowania.

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest ogromnym wyzwaniem dla rozwijających się i wschodzących krajów, zwłaszcza jeśli chodzi o możliwości zapewnienia efektywnego przetwarzania odpadów oraz odpowiedzialność za zachowania społeczne. Projekt ten wpisuje się w postulaty Europejskiego Zielonego Ładu, koncentrując się w szczególności na zagadnieniach gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonych rozwiązaniach.

Następujące rezultaty zostaną utworzone i wdrożone do końca trwania projektu:

  • Program szkoleniowy skoncentrowany na gospodarce o obiegu zamkniętym jako alternatywnej ścieżce do samozatrudnienia
  • Prezentacja programu szkoleniowego w postaci otwartego zasobu edukacyjnego
  • Scenariusze w sześciu obszarach tematycznych
  • Aplikacja do mobilnego uczenia się zorganizowanego wokół kluczowych obszarów projektu

Projekt koncentruje się na 6 obszarach tematycznych:

  1. Sposoby przejścia na energię naturalną i przeciwdziałanie zmianie klimatu
  2. W kierunku różnorodności biologicznej i transformacji ekologicznej
  3. Gospodarka odpadami z tworzyw sztucznych
  4. Przeprojektowanie produktów i usług w celu zminimalizowania zużycia materiałów
  5. Zrównoważone modele biznesowe
  6. Myślenie według cyklu życia

Strona projektu: http://www.environmentalchange.erasmus.site/

Partnerzy

Koordynator – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (Polska)

Technical Institute of Heraklion Chamber (Grecja)

Mindshift Talent Advisory (Portugalia)

University of Maribor (Słowenia)

Technological Centre of Furniture and Wood of the Region of Murcia (Hiszpania)

Danmar Computers (Polska)

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.