DICE

DICE – Diversity Inclusion Citizenship Empowerment
Numer projektu: 2018-1-FR01-KA202-048228
Czas realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020

Opis projektu

Projekt ma na celu opracowania zintegrowanego, innowacyjnego podejścia na rzecz integracji społecznej, różnorodności i europejskiego obywatelstwa dla specjalistów pracujących z nowoprzybyłymi w celu opracowania bardziej skutecznych programów integracyjnych, mających większy wpływ na nowych przybyszy (NC).
Podejście to opiera się na aktywnym wkładzie nowych członków społeczności w rozwój i kształtowanie tych narzędzi uczenia się oraz ich udziału w kampanii promującej obywatelstwo europejskie poprzez integrację i różnorodność.

Na podstawie tych obserwacji projekt DICE ma na celu:

  • stworzenie otwartego i bezpłatnego szkolenia dla profesjonalistów pracujących z NC, w zakresie różnorodności i integracji obywatelstwa europejskiego,
  • wyposażać profesjonalistów w otwarte i innowacyjne praktyki i metody z ery cyfrowej,
  • odnowić rozważania na temat NC, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnego życia, dialogu międzykulturowego, różnorodności języków i Europy.

Strona projektu: https://dice.erasmus.site/

Partnerzy

EUROCIRCLE ASSOCIATION – Marsylia, Francja (koordynator)
INTERNATIONAL DEBATE EDUCATION ASSOCIATION – Utrecht, Holandia
CESIE – Trappeto, Włochy
Danmar Computers sp z o.o. – Rzeszów, Polska
M.M.C MANAGEMENT CENTER LIMITED – Nikozja, Cypr

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.