CreatEU

CreatEU – Entrepreneurship Up-skilling Education for Creatives
Numer projektu: 2020-1-SE01-KA204-077799
Czas realizacji: 01-10-2020 – 30-09-2022

Opis projektu

Projekt CreatEU ma na celu wspieranie podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kompetencji osób, które pracują w branży kulturowej i twórczej (CCI), aby zwiększyć efektywność i rentowność ich działalności, a tym samym wspierać całą branżę CCI w Europie. Projekt przyczyni się do wsparcia rozwoju zawodowego specjalistów z tej branży oraz wpłynie na ich działalność w lokalnych społecznościach.

Główne cele projektu CreatEU:

  • Określenie kluczowych kompetencji, których potrzebują profesjonaliści z branży kultury i branży twórczej, aby ich działalność artystyczna i kulturalna mogła być zorganizowana w sposób bardziej opłacalny, trwały i zorganizowany;
  • Opracowanie innowacyjnych i specyficznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb narzędzi edukacyjnych w celu podniesienia kompetencji specjalistów z branży kultury i branży twórczej w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania, finansów/zbierania funduszy, marketingu i tworzenia sieci, aby zwiększyć rentowność i trwałość ich działań i projektów
  • Zwiększenie zdolności partnerów projektu, ale także innych podobnych organizacji, do świadczenia usług profesjonalistom z branży kultury i branży twórczej oraz zróżnicowanie ich usług edukacyjnych poprzez innowacyjne narzędzia edukacyjne.

Projekt skierowany jest do artystów, przedsiębiorstw oraz podmiotów działających w branży kultury i branży twórczej.

W ramach projektu powstaną następujące rezultaty:

  • Ramy kompetencji CreatEU
  • Kurs szkoleniowy CreatEU
  • Podręcznik CreatEU
  • Platforma edukacyjna CreatEU

Strona internetowa: W trakcie realizacji

Partnerzy

Koordynator: Stiftelsen Drivhuset Göteborg – Szwecja
Consorzio MATERAHUB Industrie Culturali e Creative – Włochy
Mosaic Politismos&Dimiourgikotita – Grecja
Markeut Skills Sociedad Limitada – Hiszpania
Association Kulturanova Udruzenje – Serbia
Danmar Computers Sp z o.o. – Polska

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.