CORAL – Creating OppoRtunities for Adult Learners through entrepreneurial competences

CORAL – Creating OppoRtunities for Adult Learners through entrepreneurial competences
Numer projektu: 2019-1-FR01-KA204-063080
Czas realizacji: 01.09.2019 – 30.09.2021
Program pomocowy: Erasmus+

Opis projektu

Projekt CORAL to platforma do rozwijania zdolności krytycznego myślenia oraz kompetencji w zakresie przedsiębiorczości wśród osób długotrwale bezrobotnych i osób dorosłych o niskich kwalifikacjach. Oznacza to, że CORAL dostarczy nowych ścieżek edukacyjnych służących podnoszeniu umiejętności osób długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach w Europie. Ponadto CORAL przyczyni się do stworzenia wspólnego międzynarodowego języka przedsiębiorczości, dzięki opracowaniu europejskiego glosariusza przedsiębiorczości, kursów w ramach Akademii Start-up i testowania rezultatów projektowych. Poradnik i materiały dydaktyczne będą skierowane do osób poszukujących pracy, a przewodnik skierowany będzie do trenerów, doradców zawodowych i wszystkich specjalistów zaangażowanych we wspieranie działań na rzecz osób poszukujących pracy.

Ponadto wspomniane grupy docelowe:

  • Będą zdolne efektywnie dopasować umiejętności (podstawowe / przekrojowe) do potrzeb przedsiębiorców.
  • Doświadczą kształcenia otwartego i na odległość.

Następujące rezultaty zostaną utworzone i wdrożone do końca trwania projektu:

  • Zestaw narzędzi do oceny umiejętności – CORALTOOL i CORAL e-book;
  • Treści szkoleniowe CORAL;
  • Akademia Start-up online, zgodna z koncepcją odwróconego uczenia (ang. flipped learning);
  • Międzynarodowy model walidacji i uznawania kompetencji, wraz z rekomendacjami i dobrymi praktykami.

Wszystkie opracowane rezultaty będą dostępne na stronie internetowej projektu.

Strona projektu: https://coral.erasmus.site/

Partnerzy

Koordynator – ALFMED (Francja)
ERIFO VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (Włochy)
FYG CONSULTORES (Hiszpania)
Foyle International (Wlk.Brytania)
FOXPOPULI (Szwecja)
Unitelma Sapienza University (Włochy)
Foundation for the Promotion of Entrepreneurial Initiatives (Malta)
bit cz training, s.r.o. (Czechy)
Danmar Computers Sp. z o.o. (Polska)

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.