CDRP – EN – Curriculum Development for Rapid Prototyping in Engineering Education

CDRP – EN – Curriculum Development for Rapid Prototyping in Engineering Education
Numer projektu: 2018-1-TR01-KA203-059739
Czas realizacji: 01-09-2018 – 31-08-2021

Opis projektu

Technologie Szybkiego Prototypowania (RP) oferują znaczące możliwości wykrywania błędów na etapie projektowania i produkcji. W rezultacie przyczynia się to do wyeliminowania nieodwracalnych błędów w późniejszych etapach procesu, które mogą prowadzić do wycofania produktu.
Po zintegrowaniu RP z procesem projektowania i produkcji, prawdopodobieństwo zmiany projektu po wyprodukowaniu produktu jest zmniejszone. Możliwe jest obejrzenie prototypu produktu przed produkcją końcową i zidentyfikowanie ewentualnych wad. Faktem jest, że wraz z rozwojem technologii RP, kontrole produktów w fazie projektowania stały się bardziej efektywne, co doprowadziło do obniżenia kosztów produktu. Świadczy to o wydajności produkcji.
Włączenie metod szybkiego prototypowania (skanowanie 3D, modelowanie i drukowanie) do procesów projektowania i produkcji jest jedną z najważniejszych technologii produkcji nowego wieku. Dlatego też Rapid Prototyping powinien być pod tym względem postrzegany jako integralna część edukacji inżynierskiej.
W tym projekcie, naszym celem jest rozwój i transfer rozwoju w dziedzinie RP do edukacji inżynierskiej w najbliższej przyszłości wraz z silnym konsorcjum.

Główne cele projektu to:

  • Ustanowienie wspólnego programu nauczania między wydziałami inżynierskimi krajów UE dla technologii RP, które zaczęły odgrywać ważną rolę w edukacji inżynierskiej.
  • Przyczynienie się do standaryzacji programów nauczania i treści lekcji, co wyeliminowałoby różnice między krajami w edukacji inżynierskiej.
  • Promowanie innowacyjnych wdrożeń w edukacji inżynieryjnej na skalę międzynarodową.
  • Promowanie włączenia wyników przemysłu 4.0 do edukacji inżynieryjnej na skalę międzynarodową.
  • Umożliwienie opracowania odpowiedniego programu nauczania i materiałów edukacyjnych dla studentów, aby mogli oni odbyć szkolenie, które pozwoliłoby im na tworzenie modeli z wykorzystaniem szybkiego prototypowania.

W ramach tego projektu, aby osiągnąć cele, organizowane będą szkoły letnie/zimowe, warsztaty i seminaria szkoleniowe.

Do kogo skierowany jest projekt?
Docelowym sektorem projektu są wydziały inżynieryjne zapewniające kształcenie w RP lub w dziedzinach podobnych. Natomiast, grupą docelową są członkowie akademiccy, studenci i pracownicy wydziałów inżynierskich zapewniających edukację RP.

Strona projektu: w trakcie realizacji

Partnerzy

GAZI UNIVERSITESI (Turcja) – koordynator projektu
Danmar Computers Sp. z o.o. (Polska)
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI (Rumunia)
MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD – MECB (Malta)
GODESK S.R.L. (Włochy)
Akademisyenler Birliği Derneği (Turcja)
Evropská rozvojová agentura, s.r.o. (Czechy)
SC Ludor Engineering SRL (Rumunia)
BOR YAZILIM SAN. TIC. A.S (Turcja)

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.