ACT2IMPACT – Development of Critical and Creative Thinking Skills to Foster Employment and Impact Success in Job

ACT2IMPACT – Development of Critical and Creative Thinking Skills to Foster Employment and Impact Success in Job
Numer projektu: 2019-1-ES01-KA204-065216
Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.10.2021

Opis projektu

Projekt ACT2IMPACT ma na celu usunięcie istniejącej różnicy pomiędzy zbiorem umiejętności miękkich wykorzystywanych przez młodych, dorosłych ludzi przygotowujących się do wejścia na rynek pracy, a potrzebami obecnie wymaganymi przez firmy.

Ponieważ tradycyjny system edukacji zmienia się w bardzo wolnym tempie, bardzo potrzebne są rozwiązania wspierające młodych i dorosłych ludzi w stawianiu czoła nowym wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

Cele  projektu:

Celem projektu jest rozwój ścieżki podnoszenia kwalifikacji, która poprzez zintegrowane podejście wspiera rozwój umiejętności miękkich krytycznego i kreatywnego myślenia.

Rezultaty projektu:

Platforma internetowa, na której uczestnicy mogą rozwijać miękkie umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia, poprzez krótkie i wysoce interaktywne kursy szkoleniowe, bazujące na strategicznych zadaniach i ćwiczeniach rozwijających umiejętności.

Platforma internetowa będzie również obejmować forum dyskusyjne, którego celem będzie tworzenie zespołów dyskusyjnych wśród uczestników z różnych krajów partnerskich, promowanie pracy zespołowej i interaktywnego uczenia się.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu są młode osoby dorosłe, w wieku od 20 do 30 lat oraz nauczyciele lub inne organizacje szkoleniowe, w celu wspierania rozwoju kluczowych umiejętności, które przyczynią się do zwiększenia szans na osiągnięcie sukcesów zawodowych i satysfakcji w pracy zawodowej.

Partnerzy

FUNDEUN – Hiszpania (Koordynator)
E&D Knowledge Consulting – Portugalia
EURO-NET – Włochy
University of Thessaly – Grecja
Danmar Computers Sp. z o.o. – Polska

Strona internetowa: https://act2impact.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/Act2impact-101666948045902/

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.