ABLE4WORK

ABLE4WORK
Numer projektu: 2020-1-ES01-KA226-VET096058
Czas realizacji: 01.03.2021 – 31.08.2022

Opis projektu

Głównym celem projektu jest poprawa realizacji programów integracyjnych, w których uczestniczą młodzi ludzie, często należący do grup demograficznych znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, takich jak młodzież ze środowisk defaworyzowanych, nowo przybyli imigranci mający trudności z adaptacją kulturową i językową, mniejszości etniczne, młodzież mająca trudności ekonomiczne i inne problemy, które mogą prowadzić do wykluczenia społecznego.

W odpowiedzi na braki w obecnych programach młodzieżowych, nieuchronny wzrost bezrobocia wśród młodzieży, związane z tym wykluczenie społeczne młodzieży najbardziej narażonej na wykluczenie społeczne oraz potrzebę bardziej innowacyjnych praktyk cyfrowych w usługach dla młodzieży, partnerstwo proponuje opracowanie cyfrowej aplikacji Able4work, która będzie ułatwiać mentoring, doradztwo i kontakt między osobami pracującymi z młodzieżą a NEET oraz będzie narzędziem wsparcia pozwalającym skuteczniej dostosować się do potrzeb grup docelowych. Kryzys COVID19 sprawia, że narzędzie to jest jeszcze bardziej potrzebne, ponieważ obecna sytuacja często ogranicza kontakty osobiste i wsparcie, pozostawiając najbardziej wrażliwą młodzież samą sobie w niezwykle trudnej sytuacji.

Projekt skierowany jest do poniższych grup docelowych:

  • Grupa docelowa A: osoby pracujące z młodzieżą, które pracują jako mentorzy/trenerzy z młodzieżą defaworyzowaną i NEET, realizują programy integracji społeczno-zawodowej oraz oferują wsparcie, doradztwo, wskazówki i szkolenia dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji.
  • Grupa docelowa B: młodzież w wieku 18-35 lat, która jest bezrobotna lub NEET i znajduje się w trudnej sytuacji społecznej

Strona projektu: w trakcje realizacji

Partnerzy

Koordynator: Asociación para el Estudio y Promoción del Bienestar Social – Hiszpania

Sea Teach S.L. – Hiszpania

Danmar Computers – Polska

Knowl Social Enterprise for Education and Lifelong Learning – Grecja

Multitude i Gävle AB – Szwecja

Werkstatt-Berufskolleg Unna – Niemcy

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.