INCAS

INCAS - INcreasing impaCt in internAtional work placementS Numer projektu: 2018-1-UK01-KA204-048219 Czas realizacji: 01.11.2018 – 31.01.2021 Opis projektu Głównym celem projektu INCAS jest podniesienie jakości uczenia się poprzez wymiany międzynarodowe dla młodych dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, poprzez lepsze przygotowanie, realizację i ...
Czytaj dalej...

DARE

DARE - DisAble the barRiErs Numer projektu: 2018-3-DE04-KA205-017203 Czas realizacji: 15.02.2019 – 14.02.2021 Opis projektu Celem projektu DARE jest wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą we wdrażaniu integracyjnych projektów mobilności dla młodych osób o specjalnych potrzebach. W szczególno...
Czytaj dalej...

Mathspeak

Mathspeak – Language teaching for Understanding and Speaking Mathematics Numer projektu: 2018-1-UK01-KA201-048050 Czas realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020 Opis projektu Projekt Mathspeak ma na celu zapewnienie uczniom mówiącym w obcym języku narzędzi, dzięki którym będą mogli lepiej wykonywać zadania matematyczne. Kiedy uczniowie uczą się matematyki w obcym j...
Czytaj dalej...

CDRP – EN – Curriculum Development for Rapid Prototyping in Engineering Education

erasmus
CDRP – EN – Curriculum Development for Rapid Prototyping in Engineering Education Numer projektu: 2018-1-TR01-KA203-059739 Czas realizacji: 01-09-2018 – 31-08-2021 Opis projektu Technologie Szybkiego Prototypowania (RP) oferują znaczące możliwości wykrywania błędów na etapie projektowania i produkcji. W rezultacie przyczynia się to do wyeliminowania nieodwrac...
Czytaj dalej...

We Tomorrow

We Tomorrow Numer projektu: 2018-1-ES01-KA202-050038 Czas realizacji: 05-09-2018 – 04-09-2020 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Projekt We Tomorrow koncentruje się w szczególności na osobach przedwcześnie porzucających naukę oraz "seniorach". Projekt chce połączyć pracę obu grup w celu edukacji międzykulturowej / międzypokoleniowej i uczenia się przez...
Czytaj dalej...

EASIMS

EASIMS: InnovativE trAining Solution for implementing Integrated Management System (IMS) in SME (EASIMS) Numer projektu: 2018-1-ES01-KA202-050334 Czas realizacji: 01.11.2018 – 29.02.2020 Opis projektu Zintegrowane systemy zarządzania (IMS) pomagają firmom zajmującym się normami jakości, środowiska i bezpieczeństwa (głównie ISO9001, 14001 / EMAS, 45001) w celu...
Czytaj dalej...

WINGS

WINGS: INternationalization Game for start-ups and entrepreneurs (WINGS) Numer projektu: 2018-1-CY01-KA202-046856 Czas realizacji: 01.12.2018 – 30.11.2020 Opis projektu Internacjonalizacja przedsiębiorstw jest ważną kwestią dla UE w ostatnich latach. Niemniej jednak brakuje ducha internacjonalizacji i wiedzy, aby zapewnić firmie sukces za granicą z zapewnioną...
Czytaj dalej...

ECHE

ECHE - European Cultural Heritage Enterprise Numer projektu: 2018-2-CY02-KA205-001313 Czas realizacji: 01.09.2018 – 30.06.2020 Opis projektu Projekt ECHE wspiera rozwój umiejętności w zakresie przedsiębiorczości obejmującej dziedzictwo kulturowe (ang. Cultural Heritage Entrepreneurship – CHE) i kompetencji cyfrowych za pomocą różnych metod takich jak: zindywi...
Czytaj dalej...

TICC

TICC - Teacher as Interactive Content Creator Numer projektu: 2018-1-PL01-KA201-050763 Czas realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020 Opis projektu Projekt TICC stanowi rozwiązanie dla nauczycieli, którzy chcą być nie tylko wykładowcami, ale także twórcami treści. Projekt jest w szczególności skierowany do nauczycieli języków obcych. Celem projektu TICC jest wyposa...
Czytaj dalej...

IN_DIGIT2EU

IN_DIGIT2EU - Digital based tools aiming at the development of skills for internationalisation Numer projektu: 2018-1-RO01-KA204-049514 Czas realizacji: 01.09.2018 – 31.10.2020 Opis projektu Projekt IN_DIGIT2EU ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności umiędzynarodowiania Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) poprzez zapewnienie narzędzia integrującego, któr...
Czytaj dalej...