SeaMap

Searching the Extensive Application at Maritime Protocol Numer projektu: 2017-1-TR01_KA202-045799 Czas realizacji: 01.10.2017 - 30.09.2019 Opis projektu Projekt SEAMAP jest odpowiedzią na potrzebę współpracy między Centrami Kształcenia Zawodowego a światem pracy w sektorze morskim poprzez wspieranie integracji życia zawodowego w sektorze morskim z kształcenie...
Czytaj dalej...

Dreamy m-Learning

Mobile Learning Application for Handicraft Women to Start Work from their Home Numer projektu: 2017-1-TR01-KA204-045864 Czas realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2019 Opis projektu Celem projektu jest poprawa skuteczności korzystania ze smartfonów u kobiet z niskim wykształceniem/słabszej pozycji społecznej i doposażenie ich w nowe umiejętności z zakresu ICT. Obecn...
Czytaj dalej...

M-Easy

M-Easy - Improving the Integration of Low-Skilled Adults Through Developing Mathematical Skills and Community Support Numer projektu: 2017-1-LT01-KA204-035219 Czas realizacji: 01.09.2017 - 31.08.2019 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Projekt M-Easy przyczyni się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”: zmniejszenie liczby nisko wykwalifikowanych ...
Czytaj dalej...

START IN

START IN – Developing inclusive and innovative entrepreneurship education in Europe Numer projektu: 2017-1-TR01-KA201-046635 Czas realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2020 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Celem projektu START IN jest zaprojektowanie i rozwinięcie nowego modelu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Będzie on stymulował innowacje społec...
Czytaj dalej...

WBL GUARANTEE

WBL GUARANTEE - Public-Private Alliance to GUARANTEE quality of Work Based Learning Numer projektu: 2017-1-IT01-KA202-006161 Czas realizacji: 01.09.2017-31.08.2020 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Celem projektu jest zaprojektowanie, opracowanie i zatwierdzenie szeregu praktycznych i metodycznych narzędzi wspierających rozwój zawodowy nauczycieli pra...
Czytaj dalej...

SOFIA

Strategies tO strenghten executive Functions In Adults Numer projektu: 2017-1-FR01-KA204-037216 Czas realizacji: 01.09.2017 - 31.12.2019 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Projekt SOFIA skupi się na zwiększaniu funkcji wykonawczych wśród osób dorosłych. Funkcje wykonawcze niedawno zajmowały centralne miejsce w badaniach związanych z poprawą warunków ży...
Czytaj dalej...

T-BOX

T-BOX Numer projektu: 2017-1-BG01-KA201-036292 Czas realizacji: 01.10.2017-30.09.2019 Opis projektu Większość współczesnych ekspertów w dziedzinie metodyki podkreśla kluczową rolę zaangażowania i motywacji uczniów dla efektywnego procesu kształcenia. Uczniowie zaangażowani w naukę, wkładają w nią większy wysiłek, doświadczają bardziej pozytywnych emocji i są...
Czytaj dalej...

Vocal in Need

Vocal in Need: Vocationally Orientated Culture and Language in Need Numer projektu: 2017‐1‐IE01‐KA202‐025710 Czas realizacji: 01.10.2017 - 30.09.2019 Opis projektu Od początku kryzysu migracyjnego w 2015 roku, do Europy przybyło ponad 1mln uchodźców i migrantów, z krajów takich jak Syria, Afganistan czy Irak. Są to osoby pochodzące z różnych krajów, wychowan...
Czytaj dalej...

CodeIT

CodeIT: Enhancing Teachers’ professional development through algorithmic and programming Numer projektu: 2017-1-1PL01-KA201-038494 Czas realizacji: 01.10.2017-30.09.2019 Opis projektu Obecnie, około 90% miejsc pracy wymaga przynajmniej podstawowej znajomości ICT, a przed rokiem 2020, zgodnie z licznymi badaniami, w Europie będzie brakowało ponad 800 tysięcy p...
Czytaj dalej...

FUN@SCIENCE

FUN@SCIENCE: Exploiting 3D printing for science education and scientific careers Numer projektu: 2017-1-PT01-KA201-035929 Czas realizacji: 01.10.2017-30.09.2019 Opis projektu Technologia druku 3D znalazła już zastosowanie w przemyśle, biznesie, medycynie, w sektorze konsumenckim i wielu innych dziedzinach. Coraz częściej wykorzystywana jest również w szkołac...
Czytaj dalej...