We Tomorrow

We Tomorrow Numer projektu: 2018-1-ES01-KA202-050038 Czas realizacji: 05-09-2018 – 04-09-2020 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Projekt We Tomorrow koncentruje się w szczególności na osobach przedwcześnie porzucających naukę oraz "seniorach". Projekt chce połączyć pracę obu grup w celu edukacji międzykulturowej / międzypokoleniowej i uczenia się przez...
Czytaj dalej...

EASIMS

EASIMS: InnovativE trAining Solution for implementing Integrated Management System (IMS) in SME (EASIMS) Numer projektu: 2018-1-ES01-KA202-050334 Czas realizacji: 01.11.2018 – 29.02.2020 Opis projektu Zintegrowane systemy zarządzania (IMS) pomagają firmom zajmującym się normami jakości, środowiska i bezpieczeństwa (głównie ISO9001, 14001 / EMAS, 45001) w celu...
Czytaj dalej...

WINGS

WINGS: INternationalization Game for start-ups and entrepreneurs (WINGS) Numer projektu: 2018-1-CY01-KA202-046856 Czas realizacji: 01.12.2018 – 30.11.2020 Opis projektu Internacjonalizacja przedsiębiorstw jest ważną kwestią dla UE w ostatnich latach. Niemniej jednak brakuje ducha internacjonalizacji i wiedzy, aby zapewnić firmie sukces za granicą z zapewnioną...
Czytaj dalej...

ECHE

ECHE - European Cultural Heritage Enterprise Numer projektu: 2018-2-CY02-KA205-001313 Czas realizacji: 01.09.2018 – 30.06.2020 Opis projektu Projekt ECHE wspiera rozwój umiejętności w zakresie przedsiębiorczości obejmującej dziedzictwo kulturowe (ang. Cultural Heritage Entrepreneurship – CHE) i kompetencji cyfrowych za pomocą różnych metod takich jak: zindywi...
Czytaj dalej...

TICC

TICC - Teacher as Interactive Content Creator Numer projektu: 2018-1-PL01-KA201-050763 Czas realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020 Opis projektu Projekt TICC stanowi rozwiązanie dla nauczycieli, którzy chcą być nie tylko wykładowcami, ale także twórcami treści. Projekt jest w szczególności skierowany do nauczycieli języków obcych. Celem projektu TICC jest wyposa...
Czytaj dalej...

IN_DIGIT2EU

IN_DIGIT2EU - Digital based tools aiming at the development of skills for internationalisation Numer projektu: 2018-1-RO01-KA204-049514 Czas realizacji: 01.09.2018 – 31.10.2020 Opis projektu Projekt IN_DIGIT2EU ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności umiędzynarodowiania Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) poprzez zapewnienie narzędzia integrującego, któr...
Czytaj dalej...

BI-NEW

BI-NEW - Building Inclusion through New Learning Methodology Numer projektu: 2018-1-BG01-KA201-047974 Czas realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020 Opis projektu Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metodologii i otwartych zasobów edukacyjnych (OER) dla arytmetyki umysłowej za pomocą Abacusa (liczydła). Dzięki nim trenerzy ułatwią zdobywanie wiedzy...
Czytaj dalej...

Digital Senior Citizen

Digital Senior Citizen Numer projektu: 2018-1-FR01-KA204-047895 Czas realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2020 Opis projektu Projekt koncentruje się na edukacji dorosłych i jakości życia seniorów w wieku 65 lat i starszych. Osoby te są w niekorzystnej sytuacji pod względem umiejętności cyfrowych, ponieważ podczas gdy młodsze pokolenia nabywają te umiejętności prakt...
Czytaj dalej...

STRATAGAME

Strategic Partnership for Soft Skills Building through Gamification Numer projektu: 2018-1-RO01-KA202-049112 Czas realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2020 Opis projektu UE znalazła się w obliczu paradoksu: podczas gdy wskaźnik zatrudnienia młodzieży wynosi 16,1%, w całej Europie jest około 2 milionów wolnych miejsc pracy. Wyjaśniono, że ten paradoks można przypisać...
Czytaj dalej...

Persist EU

Persist EU - Knowledge, beliefs, Perceptions about Science of European Students Numer projektu: 2018-1-ES01-KA0203-050827 Czas realizacji: 01.11.2018 - 31.10.2020 Opis projektu Promowanie demokratycznej Unii Europejskiej wymaga również promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego, gdzie obywatele mają znaczący udział w procesach politycznych. Jednym z celó...
Czytaj dalej...