SayIT

SayIT - Advancing vocational competences in soft skills for IT professionals Numer projektu: 2020-1-PL01-KA202-081864 Czas realizacji: 01.10.2020 - 30.09.2022 Opis projektu Celem projektu SayIT jest wzmocnienie kluczowych kompetencji w zakresie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego dla specjalistów IT poprzez zwiększenie ich umiejętności...
Czytaj dalej...

Environmental change

Environmental change in European start-uppers thinking and acting - the solution for common sustainable development Numer projektu: 2020-1-PL01-KA202- 082205 Czas realizacji: 01.12.2020 - 30.11.2022 Opis projektu Celem projektu Environmental change jest zwiększenie kompetencji startupperów, młodych przedsiębiorstw i dostawców kształcenia i szkolenia zawodoweg...
Czytaj dalej...

B-LAND

B-LAND - Promote and Strengthen Business Development Skills in Rural Communities Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089 Czas realizacji: 01.10.2020 - 30.09.2022 Opis projektu Rolnictwa, leśnictwo i obszary wiejskie – są to 3 obszary, których w szczególności dotyczy projekt B-LAND. Ale o czym konkretnie jest projekt? Głównym celem projektu B-LAND jest ...
Czytaj dalej...

HateBusters: Youth Against Hate

HateBusters - Youth Against Hate Numer projektu: 2019-3-AT02-KA205-002565 Czas realizacji: 31.05.2020 - 30.05.2022 Opis projektu HateBusters to 24-miesięczny unijny projekt w ramach programu Erasmus+, w którym uczestniczy 5 organizacji z 5 krajów europejskich zajmujących się zapobieganiem mowie nienawiści i cyberprzemocy. Cele projektu: Wyposażenie os...
Czytaj dalej...

VETREALITY

erasmus
Virtual Reality based training to upskill VET Teachers and Trainers and foster inclusion of SEN Students in WBL Numer projektu: 2020-1-IT01-KA202-008380 Czas realizacji: 01.10.2020- 30.11.2022 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu VR nie jest prawie w ogóle reprezentowany na poziomie VET w ramach WBL z uwzględnieniem uczniów ze SPE. VETEREALITY ma na celu...
Czytaj dalej...

ECOLES

Economic and Consumer Literacy in European Schools Numer projektu: 2020-1-BG01-KA201-079100 Czas realizacji: 01-10-2020 – 31.03.2022 Opis projektu Głównym celem projektu ECOLES jest doskonalenie umiejętności ekonomicznych i konsumenckich uczniów, podniesienie poziomu podstawowych umiejętności (czytania i pisania, liczenia i podstawowych umiejętności informaty...
Czytaj dalej...

Breaking Weight Bias

Breaking Weight Bias - Promoting Health without harming through digital training tools Numer projektu: 2020-1-UK01-KA204-079106 Czas realizacji: 01-10-2020 - 30-09-2022 Opis projektu W ramach projektu zostanie opracowany innowacyjny zestaw materiałów szkoleniowych. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości wśród pracowników służby zdrowia na temat szk...
Czytaj dalej...

CreatEU

CreatEU - Entrepreneurship Up-skilling Education for Creatives Numer projektu: wkrótce Czas realizacji: 01-10-2020 - 30-09-2022 Opis projektu Projekt CreatEU ma na celu wspieranie podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kompetencji osób, które pracują w branży kulturowej i twórczej (CCI), aby zwiększyć efektywność i rentowność ich działalności, a tym samym wspiera...
Czytaj dalej...

WINN

WINN - Workouts for innovation leaders Numer projektu: 2020-1-RO01-KA204-079799 Czas realizacji: 01-10-2020 - 30-09-2022 Opis projektu Projekt WINN poświęcony jest opracowaniu programu rozwoju potencjału, który przygotuje kadrę kierowniczą MŚP do podejmowania innowacyjnych działań i szerzeniu innowacyjnej kultury w organizacjach. Jego głównym celem jest zapew...
Czytaj dalej...

Future Work

Future Work – how to equip trainers with competences to provide learners with skills for agile and digital work Numer projektu: 2019-1-RO01-KA202-063343 Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021 Opis projektu Projekt ma na celu analizę brakujących umiejętności cyfrowych trenerów i beneficjentów z pomocą narzędzia SELFIE, które opiera się na opracowanych przez K...
Czytaj dalej...