ENGAGE

erasmus
ENGAGE - ENhancinG Adults key competences to promote and encouraGe effective cooperation between Education and labor market Numer projektu: 2017-1-RO01-KA204-037236 Czas realizacji: 01.10.2017 - 30.09.2019 Opis projektu Projekt ENGAGE koncentruje się na kształceniu dorosłych i zatrudnieniu w Europie. Główną grupą docelową są młode osoby do 29 roku życia posia...
Czytaj dalej...

M&M – Math and Motivation

erasmus
M&M - Math and Motivation Numer projektu: 2017-1-BG01-KA201-036220 Czas realizacji: 01.09.2017 - 31.08.2019 Opis projektu Celem projektu M&M jest wzrost poziomu podstawowych umiejętności uczniów szkół średnich i zmniejszenie liczby osób, które porzucają szkołę ze względu na ich brak w różnym stopniu.Umiejętności te stają się coraz ważniejsze i umożliw...
Czytaj dalej...

TRUSTvGLP

erasmus
I Trust My Competency in Accounting and Finance via Gamified Learning Platform (TRUSTvGLP) Numer projektu: 2016-1-TR01-KA202-034980 Czas realizacji: 15.12.2016 – 14.12.2018 Opis projektu Tematyka projektu dotyczy edukacji z zakresu rachunkowości i finansów prowadzonej przy wykorzystaniu grywalizacji. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji p...
Czytaj dalej...

SAFE

SAFE – Smart APPs for Adult Education. Numer projektu: 2016-1-TR01-KA2014-034840 Czas realizacji: 01.12.2016 – 30.11.2018 Opis projektu Tradycyjne modele i narzędzia edukacyjne zmieniają się uwzględniając gwałtowny rozwój technologii informacyjnych i coraz większą powszechność aplikacji mobilnych w uczeniu się i nauczaniu. Skuteczny nauczyciel potrafi odpowie...
Czytaj dalej...

BOSS4SME

BOSS4SME - Boosting Online cross-border Sales for furniture and household SMEs Numer projektu: 2016-1-ES01-KA202-025724 Czas realizacji: 31-12-2016 – 30-12-2018 Opis projektu Sektor meblarski wnosi znaczący wkład w rozwój gospodarki Unii Europejskiej, zapewnia 1,08 mln miejsc pracy w blisko 124 000 przedsiębiorstw, głównie mikro i małych, przy łącznych obrota...
Czytaj dalej...

Floury Food Safety

FFS - Floury Food Safety training from virtual to reality for youth Numer projektu: 2016-2-TR01-KA205-036086 Czas realizacji: 01.09.2016 – 30.04.2018 Opis projektu Sektor produkcji żywności jest największym sektorem na świecie, który rozwija się i rośnie z dnia na dzień. W sektorze tym wymagana jest wysoka jakość pracy oraz dynamiczni młodzi pracownicy. Z bad...
Czytaj dalej...

Teach-D

erasmus
Teach-D - Teaching in Diversity Numer projektu: 2016-1-DE03-KA201-023001 Czas realizacji: 01.12.2016 – 30.11.2018 Opis projektu Różnorodność stała się wyzwaniem, z którym spotykamy się twarzą w twarz i musimy sobie radzić na co dzień. Przyjmujemy, że instytucje edukacyjne są pierwszym miejscem, w którym różnorodności spotykają się i codziennie oddziałują na s...
Czytaj dalej...

VALITS

VALidating Informal Transversal Skills of young workers in seasonal tourism Numer projektu: 2016-1-ES01-KA202-025068 Czas realizacji: 01.12.2016 – 30.11.2018 Opis projektu Kwestia sezonowości w turystyce od dawna jest źródłem niepokoju wyrażonego w licznych unijnych publikacjach. Istnieje obawa, że koncentracja aktywności turystycznej w stosunkowo krótkim okr...
Czytaj dalej...

NEO-COL – Navigational Equipment Oriented COLregs Training

Navigational Equipment Oriented COLregs Training - NEO-COL Numer projektu: 2016-1-TR01-KA202-34978 Czas realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018 Opis projektu Projekt NEO-COL swą tematyką wpisuje się w szeroko pojętą Edukację Morską,  w ramach której istnieje wyraźna potrzeba korzystania z urządzeń elektronicznych. Urządzenia te wykorzystywane w celu wsparcia proc...
Czytaj dalej...

Building intercultural competencies for ambulance services – BICAS

Building intercultural competencies for ambulance services - BICAS Numer projektu: 2016-1-DE02-KA202-003336 Czas realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2019 Opis projektu Projekt ma na celu osiągnięcie kompetencji międzykulturowych przez ratowników medycznych w czasie przedklinicznej pomocy medycznej w nagłych wypadkach. Ze względu na duży napływ imigrantów i azylant...
Czytaj dalej...