Breaking Weight Bias

erasmus
Breaking Weight Bias - Promoting Health without harming through digital training tools Numer projektu: 2020-1-UK01-KA204-079106 Czas realizacji: 01-10-2020 - 30-09-2022 Opis projektu W ramach projektu zostanie opracowany innowacyjny zestaw materiałów szkoleniowych. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości wśród pracowników służby zdrowia na temat s...
Czytaj dalej...

CreatEU

erasmus
CreatEU - Entrepreneurship Up-skilling Education for Creatives Numer projektu: wkrótce Czas realizacji: 01-10-2020 - 30-09-2022 Opis projektu Projekt CreatEU ma na celu wspieranie podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kompetencji osób, które pracują w branży kulturowej i twórczej (CCI), aby zwiększyć efektywność i rentowność ich działalności, a tym samym wspiera...
Czytaj dalej...

WINN

erasmus
WINN - Workouts for innovation leaders Numer projektu: 2020-1-RO01-KA204-079799 Czas realizacji: 01-10-2020 - 30-09-2022 Opis projektu Projekt WINN poświęcony jest opracowaniu programu rozwoju potencjału, który przygotuje kadrę kierowniczą MŚP do podejmowania innowacyjnych działań i szerzeniu innowacyjnej kultury w organizacjach. Jego głównym celem jest zapew...
Czytaj dalej...

Future Work

Future Work – how to equip trainers with competences to provide learners with skills for agile and digital work Numer projektu: 2019-1-RO01-KA202-063343 Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021 Opis projektu Projekt ma na celu analizę brakujących umiejętności cyfrowych trenerów i beneficjentów z pomocą narzędzia SELFIE, które opiera się na opracowanych przez K...
Czytaj dalej...

F.A.M.E.T.

F.A.M.E.T. - Fostering Adult Migrant Entrepreneurial Training and Qualification Numer projektu: 2019-1-DK01-KA204-060186 Czas realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2021 Opis projektu Projekt FAMET ma na celu skupienie się na pilnych potrzebach migrantów w skali europejskiej, odpowiadając bezpośrednio na priorytety horyzontalne. Wspiera on ducha przedsiębiorczości mi...
Czytaj dalej...

SUSTRAINY

SUSTRAINY - Sustainable action Training for Youth Numer projektu: 2019-3-FR02-KA205-016556 Czas realizacji: 01.02.2020 - 31.01.2022 Opis projektu Głównym celem SUSTRAINY jest badanie nowych trendów rynkowych w zrównoważonym zarządzaniu biznesem oraz dostarczenie kompleksowych wytycznych do ich wdrażania przez młodych przedsiębiorców. Cele projektu: - Zdefi...
Czytaj dalej...

IN2STEAM – Inspiring Next Generation of Girls through Inclusive STE(A)M Learning in Primary Education

IN2STEAM - Inspiring Next Generation of Girls through Inclusive STE(A)M Learning in Primary Education Numer projektu: 2019-1-IT02-KA201-063173 Czas realizacji: 01.09.2019- 31.08.2022 Opis projektu IN2STEAM ma na celu wzmocnienie, zachęcanie i wspieranie innowacyjnego podejścia edukacyjnego, które integruje naukę STE(A)M (stosowanie zasad sztuki i projektowani...
Czytaj dalej...

EDU4SENT – “Developing The Competences Of Educators To Promote Social Entrepreneurship Of Adults With Migrant Background”

ACT2IMPACT - Development of Critical and Creative Thinking Skills to Foster Employment and Impact Success in Job Numer projektu: 2019-1-TR01-KA204-074020 Czas realizacji: 31.12.2019 – 30.12.2021 Opis projektu Projekt Edu4Sent został opracowany przy ścisłej współpracy organizacji międzysektorowych w krajach, które stanowią jedną z najważniejszych granic Europy...
Czytaj dalej...

COMP-UP: Motivate Adults to Improve Basic Competences

COMP-UP: Motivate Adults to Improve Basic Competences Numer projektu: 2019-1-IT02-KA204-063179 Czas realizacji: 01.11.2019 – 31.12.2021 Opis projektu Według badania PIAAC dotyczącego umiejętności osób dorosłych, znaczna liczba dorosłych obywateli Europy zmaga się z podstawowymi umiejętnościami czytania i pisania oraz liczeniem. Ponadto, brak umiejętności info...
Czytaj dalej...

ACT2IMPACT – Development of Critical and Creative Thinking Skills to Foster Employment and Impact Success in Job

ACT2IMPACT - Development of Critical and Creative Thinking Skills to Foster Employment and Impact Success in Job Numer projektu: 2019-1-ES01-KA204-065216 Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.10.2021 Opis projektu Projekt ACT2IMPACT ma na celu usunięcie istniejącej różnicy pomiędzy zbiorem umiejętności miękkich wykorzystywanych przez młodych, dorosłych ludzi przyg...
Czytaj dalej...