CIT4VET – Open Online Catalogue of Intercultural Tools for VET Trainers

CIT4VET - Open Online Catalogue of Intercultural Tools for VET Trainers Numer projektu: 2018-1-DE02-KA202-005051 Czas realizacji: 01.10.2018–30.09.2020 Opis projektu Kompetencje międzykulturowe w dzisiejszej rzeczywistości są kompetencjami kluczowymi ze względu na znaczny wzrost migracji i przemieszczania się ludzi w różnych krajach. Niemniej jednak rozwój ko...
Czytaj dalej...

DigiEU – Digital Garden for European Schools

DigiEU - Digital Garden for European Schools Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-064979 Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu DigiEU to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, którego celem jest doświadczenie metody nauczania sprzyjającej uwadze uczniów, stymulującej i dającej przestrzeń dla potrzeby aktywneg...
Czytaj dalej...

Valits 2.0

erasmus
Valits 2.0 - VALidating Informal and Transversal Skills for Disadvantaged and Low Skilled Persons Numer projektu: 2019-1-ES01-KA202-065683 Czas realizacji: 01.12.2019 - 30.11.2021 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i osób o niskich kwalifikacjach, nieformalne umiejętności przekrojowe są często "kluczem...
Czytaj dalej...

ISO – Internationalization Service Officer – new WBL profession in duty of SME internationalization.

ISO - Internationalization Service Officer - new WBL profession in duty of SME internationalization. Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-064979 Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Dosyć często działania małych i średnich przedsiębiorstw związane z ekspansją zagraniczną są podejmowane bez odpowiedniego przygotowania...
Czytaj dalej...

NoRumourHealth

erasmus
NoRumourHealth Numer projektu: 2019-1-ES01-KA204-064037 Czas realizacji: 01.12.2019 - 30.11.2021 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Fake-newsy i pół-prawdy uwypukliły dezinformację, zjawisko, które zawsze istniało, ale z uwagi na możliwości, jakie oferuje obecnie internet, w ostatnich latach ich zjawisko gwałtownie wzrosło. Dezinformacja wpływa na wsz...
Czytaj dalej...

RETAIL – Retailers Partnership Promoting Education for the Transition of the Industry Toward Enduring Business Models

erasmus
RETAIL - Retailers Partnership Promoting Education for the Transition of the Industry Toward Enduring Business Models Numer projektu: 2019-1-IE01-KA202-051410 Czas realizacji: 01.09.2019 - 31.08.2021 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Sektor handlu w UE obejmuje 5,5 miliona firm, zatrudnia 29 milionów osób, 18% osób prowadzących działalność na własny r...
Czytaj dalej...

SAVE – Stimulating And Validating digital Entrepreneurship as the best way to increasing the quality of start-ups

SAVE - Stimulating And Validating digital Entrepreneurship as the best way to increasing the quality of start-ups Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202- 065209 Czas realizacji: 01.11.2019 - 31.10.2021 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Oczekuje się, że Przemysł 4.0 zwiększy wydajność i wartość dodaną przemysłu europejskiego oraz pobudzi wzrost gospodarczy....
Czytaj dalej...

Shaping Digital Classes

Shaping Digital Classes Numer projektu: 2019-1-DE02-KA204-006258 Czas realizacji: 01.11.2019 - 31.10.2021 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Celem projektu jest wspieranie rozwoju zawodowego trenerów i nauczycieli w celu rozwijania ich umiejętności cyfrowych na potrzeby nauczania. Projekt zakłada zwiększenie świadomości w zakresie konieczności praktyko...
Czytaj dalej...

InGame

erasmus
Gaming for Social Inclusion and Civic Participation – A holistic approach for a cultural shift in education and policy – INGAME Numer projektu: 612166-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN Czas realizacji: 01.11.2019 - 31.12.2021 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Projekt obejmuje opracowanie innowacyjnego narzędzia informatycznego, powiązanych usług i zap...
Czytaj dalej...

CORAL – Creating OppoRtunities for Adult Learners through entrepreneurial competences

CORAL - Creating OppoRtunities for Adult Learners through entrepreneurial competences Numer projektu: 2019-1-FR01-KA204-063080 Czas realizacji: 01.09.2019 - 30.09.2021 Program pomocowy: Erasmus+ Opis projektu Projekt CORAL to platforma do rozwijania zdolności krytycznego myślenia oraz kompetencji w zakresie przedsiębiorczości wśród osób długotrwale bezrobotn...
Czytaj dalej...