Archiwum projektów

 2014

pl  AP in Österreich – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
pl  PWP-Adaptacja rozwiązań angielskich – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.1

2013

pl  Mobilny e-learning – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
pl  Pomocna dłoń – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.2.1
pl  Private Storage Clouds – RPO WP
eu  PECOS4SMEs – Leonardo da Vinci Rozwój innowacji

2012

pl  Bon na innowacje 2012
eu  Explore-Activate – Grundtvig – Projekty Partnerskie Grundtviga
eu  H&S – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji
eu  NTVIS – Grundtvig – Projekty Partnerskie Grundtviga
eu  REDIVE – Erasmus Multilateral

 2011

pl  AdminProject – Innowacyjna Gospodarka 8.1
pl  Bon na innowacje 2011
pl  FML – Kapitał Ludzki 8.1.1
pl  Paszport do eksportu etap II – PO IG
eu  ABLE – Leonardo da Vinci Projekt Partnerski
eu  CLC – Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji
eu  CREDNET – Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji
eu  e-Skill – Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji
eu  Getafix – Leonardo da Vinci Projekt Partnerski
eu  GIVE – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji
eu  LOGIC – Leonardo da Vinci Projekt Partnerski
eu  TRECVET – Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji

 2010

pl  Azoty SAP – Kapitał Ludzki 8.1.1
pl  Kobieta pracująca – Kapitał Ludzki 6.1.1
pl  Level up – Kapitał Ludzki 8.1.1
pl  Nowe kwalifikacje – Kapitał Ludzki 6.1.1
pl  Paszport do eksportu etap I – Innowacyjna Gospodarka 6.1
pl  Return – Kapitał Ludzki 7.2.1
eu  Beyond Diversity – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji

 2009

pl  Azoty IT – Kapitał Ludzki 8.1.1
pl  B2B – Innowacyjna Gospodarka 8.2
pl  Reverti – Kapitał Ludzki 7.2.1
pl  Współczesny gimnazjalista – Kapitał Ludzki 9.1.2
eu  Eurobalance – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji
eu  NMCE – Grundtvig
eu  VOIP – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji

 2008

pl  Kobieta w pracy biurowej – Kapitał Ludzki 6.1.1
pl  Step by step – Kapitał Ludzki 6.1.1
eu  ELE 55+ – Leonardo da Vinci Tworzenie Innowacji
eu  LearnIT – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji
eu  Mobility Partnerships – Leonardo da Vinci Projekt Partnerski

 2007

eu  e-Retail – eLearning
eu  IN WORKER – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji
eu  PALS – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji

 2006

eu  EDULINUX – Socrates Minerva
eu  Master – Socrates Grundtvig 1
eu  Once Against – Leonardo da Vinci Projekt Pilotażowy
eu  PEACE – Socrates Grundtvig 2

 2005

pl  Azoty – SPO RZL 2.3
eu  Agrotour – Leonardo da Vinci Projekt Pilotażowy
eu  APPLE – Socrates Lingua 2
eu  e-Ability – eLearning
eu  ICT in SME – Leonardo da Vinci Projekt Pilotażowy
eu  RAVT – Socrates Grundtvig 1

 2004

pl  Animator – IW Equal
eu  Immigrants – Socrates Grundtvig 2
eu  JANUS – Leonardo da Vinci Projekt Pilotażowy
eu  QUTE – Leonardo da Vinci Projekt Pilotażowy
eu  SITCOM – Socrates Minerva
eu  TALAS – Leonardo da Vinci Projekt Pilotażowy
eu  TAS – Leonardo da Vinci Projekt Pilotażowy