T-BOX

T-BOX
Numer projektu: 2017-1-BG01-KA201-036292
Czas realizacji: 01.10.2017-30.09.2019

Opis projektu

Większość współczesnych ekspertów w dziedzinie metodyki podkreśla kluczową rolę zaangażowania i motywacji uczniów dla efektywnego procesu kształcenia. Uczniowie zaangażowani w naukę, wkładają w nią większy wysiłek, doświadczają bardziej pozytywnych emocji i są bardziej skoncentrowani podczas zajęć. Jest to częściowo związane z poziomem ich wewnętrznej motywacji, ale również zależne od umiejętności i technik wykorzystywanych przez nauczycieli, które mogą znacząco ten poziom zwiększyć.

Projekt T-BOX został stworzony dla nauczycieli i zakłada rozwój ich warsztatu pracy poprzez wsparcie w korzystaniu z efektywnych metod i ćwiczeń, pomagających w utrzymaniu wysokiego poziomu motywacji i zaangażowania uczniów. Partnerstwo składające się z 10 organizacji (5 szkół i 5 organizacji szkoleniowych) z pięciu krajów europejskich (BG, PL, ES, PT, DK), ma na celu opracowanie unikalnego narzędzia edukacyjnego, wspierającego pracę nauczycieli uczniów klas V-VII (zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez organizacje partnerskie, utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji, na tym etapie kształcenia, staje się coraz większym problemem, co w dłuższej perspektywie może zwiększyć zagrożenie przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub niskimi wynikami nauki). Wspomniane wyżej narzędzie nazywa się Zestaw T-BOX (Zestaw narzędzi dla nauczyciela, ang. Teacher’s box). W skrócie, będzie to zestaw 25 kart, zawierających opisy krótkich aktywności do wykorzystania w klasie, których celem będzie zwiększenie i utrzymanie wysokiego poziomu motywacji uczniów. Aktywności te będą podzielone na kategorie, reprezentujące zróżnicowane obszary kształcenia. Na podstawie zestawu powstanie Aplikacja T-BOX, zawierająca dodatkowe funkcje takie jak ocena, dzielenie się materiałami i dodawanie linków do dodatkowych źródeł. Nauczyciele efektywnie wykorzystujący rezultaty projektu zwiększą zaangażowanie swoich uczniów poprzez zapewnienie im odpowiedniego środowiska nauki i pozytywnej, twórczej atmosfery.

Strona projektu: https://t-box.erasmus.site/

Partnerzy

119 Secondary School „Academician Mihail Arnaudov” – koordynator, Sofia (Bułgaria)
KNOW AND CAN ASSOCIATION – Sofia (Bułgaria)
Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia – Maia (Portugalia)
APLOAD Lda – Maia (Portugalia)
COLEGIO CARLOS V – Aguilas (Hiszpania)
Defoin – Malaga (Hiszpania)
Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim – Głogów Małopolski (Polska)
Danmar Computers – Rzeszów (Polska)
Korup Skole – Odense (Dania)
Champions Factory – Odense (Dania)

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.