FUN@SCIENCE

FUN@SCIENCE: Exploiting 3D printing for science education and scientific careers
Numer projektu: 2017-1-PT01-KA201-035929
Czas realizacji: 01.10.2017-30.09.2019

Opis projektu

Technologia druku 3D znalazła już zastosowanie w przemyśle, biznesie, medycynie, w sektorze konsumenckim i wielu innych dziedzinach. Coraz częściej wykorzystywana jest również w szkołach na całym świecie. Wynika to z faktu, że technologia ta potrafi zaciekawić uczniów, podnieść ich motywację do nauki przedmiotów ścisłych, a co najważniejsze jest to przestrzeń, w której zabawa spotyka się z nauką, aby tworzyć niezwykle efektywne rezultaty i uwalniać kreatywność uczniów. Niemniej jednak, potencjał ten nie został jeszcze w pełni uznany przez instytucje odpowiedzialne za polityki edukacyjne poszczególnych krajów UE i z tego względu, projekty promujące wykorzystanie technologii druku 3D w edukacji są bardzo potrzebne.

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu nauczania przedmiotów ścisłych, opartego na wykorzystaniu technologii druku 3D, dostosowanego do wszystkich poziomów nauczania. Wdrożenie tego modelu przyczyni się do zwiększenia doświadczenia nauczycieli w zakresie możliwych zastosowań na poszczególnych przedmiotach szkolnych, jak również do wzrostu zainteresowania uczniów rozwijaniem umiejętności cyfrowych i kreatywności, oraz skłonności do wybierania karier naukowych. Projekt skierowany jest do uczniów, nauczycieli, jak i do przedstawicieli instytucji rządowych i edukacyjnych.

Aby osiągnąć założone cele, projekt przewiduje realizację następujących rezultatów:

  • Zebranie i analiza ciekawych przypadków, w co najmniej 5 krajach EU, dotyczących nauczania przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem technologii druku 3D;
  • Sesje wzajemnej nauki (Study circles) dla nauczycieli i trenerów, w celu podzielenia się wiedzą oraz wymiany doświadczeń i umiejętności w zakresie tworzenia, wdrażania i walidacji modelu w warunkach szkolnych;
  • Przykładowy model edukacji uwzględniającej wykorzystanie technologii druku 3D i włączenie jej do szkolnych programów nauczania. Będzie to dokument strategiczny, skierowany do urzędników odpowiedzialnych za politykę edukacyjna na szczeblu krajowym i regionalnym;
  • Strona internetowa zawierająca wszystkie materiały dydaktyczne i rezultaty wypracowane w trakcie realizacji projektu, jak również zbiór innych otwartych zasobów edukacyjnych i dodatkowe funkcje wspomagające wdrażanie modelu FUN@SCIENCE.

Strona projektu: fun-and-science.erasmus.site

Partnerzy

Agrupamento de Escolas Emidio Navarro– Almada, Portugal (Koordynator)
Creative YouthLand (CYOUland)– Egio, Grecja
Danmar Computers, – Rzeszów, Polska
MADAN PARQUE– Caparica, Portugalia
Evropská rozvojová agentura,– Praga, Czechy
Direzione Didattica III Circolo Perugia. – Perugia, Włochy
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA– Perugia, Włochy
TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME – Perugia, Włochy

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.