eduDrone

eduDrone: Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0
Numer projektu: 2017-1-RO01-KA202-037083
Czas realizacji: 01-09-2017 – 31-08-2019

Opis projektu

Przemysł 4.0 ma potencjał aby zrewolucjonizować ekonomię Unii Europejskiej poprzez stymulowanie jej rozwoju i zwiększanie konkurencyjności. Jednym z elementów tej strategii jest wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (ang. unmanned aerial vehicle, UAV), powszechnie znanych jako drony.

Główne cele projektu to:
Wspieranie wdrażania Przemysłu 4.0 na terenie Unii Europejskiej, poprzez rozwój przedsiębiorczości opartej na technologii, wzmacnianie kluczowych kompetencji związanych z obsługą dronów, w szkoleniu i kształceniu zawodowym (VET).
Pomoc osobom indywidualnym w nabywaniu i rozwijaniu kluczowych umiejętności i kompetencji, wliczając w to umiejętności cyfrowe i przedsiębiorczość, które umożliwiają wykorzystanie szans jakie stwarza Przemysł 4.0 i zakładanie innowacyjnych biznesów.
Promowanie włączenia społecznego i równouprawnienia poprzez poprawę wyników i dostępu do wiedzy osób niepełnosprawnych.

Aby osiągnąć te cele, partnerzy opracują następujące rezultaty:
Wytyczne dotyczące wykorzystania dronów w kształceniu zawodowym (VET); Przewodnik po Przemyśle 4.0 i przedsiębiorczości opartej na dronach dla uczniów kierunków zawodowych; Program szkolenia z technologii dronów; Materiały szkoleniowe dla kursu Technologia Dronów; Materiały dla trenerów kursu Technologia Dronów; platforma e-learningowa.
Rezultaty będą dostępne w 5 językach (EN, RO, PL, GR, IT), bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Projekt skierowany jest do:

  • nauczycieli przedmiotów zawodowych, trenerów i mentorów oraz organizacje prowadzące szkolenia zawodowe
  • uczniów/studentów przedmiotów zawodowych, w tym osoby z niepełnosprawnościami

Strona projektu: edudrone-project.eu

Partnerzy

Ludor Engineering (Rumunia) – koordynator projektu
University POLITEHNICA of Bucharest (Rumunia)
Danmar Computers LLC (Polska)
Center for Lifelong Learning KAINOTOMIA (Grecja)
Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità (Włochy)
Cervi Robotics (Polska)

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.