Interactive Pool of tools for enhancing basic skills and key competences of adults

Interactive Pool of tools for enhancing basic skills and key competences of adults
Numer projektu: 2016-1-RO01-KA204-024403
Czas realizacji: 15.09.2016 – 07.09.2018
* Projekt został wybrany jako dobra praktyka i historia sukcesu przez panel ekspertów z Komisji Europejskiej. *

Opis projektu

Tematyka projektu dotyczyła edukacji osób dorosłych, a zaplanowane działania kierowane były do tych spośród nich, którzy mieli niski poziom tzw. umiejętności podstawowych (czytania i pisania, matematycznych oraz umiejętności cyfrowych). Głównym celem projektu był wzrost poziomu biegłości w zakresie wspomnianych wcześniej umiejętności wśród osób o niskim poziomie wykształcenia z Rumunii, Polski, Niemiec, Hiszpanii oraz Włoch do września 2018 r.
Aby móc zrealizować ten cel, partnerzy projektu założyli, że:

  • dokonają analizy istniejących otwartych narzędzi edukacyjnych (tzw. OER) oraz dobrych praktyk wspierających proces kształcenia osób dorosłych posiadających niski poziom umiejętności;
  • stworzą Interaktywny Pakiet (Interactive Pool) takich narzędzi w postaci bazy danych dostępnej on-line, pozwalający na ich kategoryzację oraz ocenę a także na dodawanie nowych i ich rekomendowanie innym użytkownikom;
  • opracują przewodnik po Interaktywnym Pakiecie, dzięki któremu użytkownicy będą mogli z niego korzystać samodzielnie;
  • rozpowszechnią wyniki projektu tak, aby było możliwe ich wykorzystanie w innych krajach oraz w stosunku do innych obszarów edukacji.

Strona projektu: www.i-pool.eu

Partnerzy

Asociatia Centrul De Dezvoltare Arad – Arad, Rumunia (koordynator)
Danmar Computers Sp. z o.o. – Rzeszów, Polska
Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. – Cham, Niemcy
Centrum Kształcenia Edukator Sp. z o.o. – Rzeszów, Polska
Confederacion Espanola De Centros De Ensenanza Asociacion C.E.C.E. – Madryt, Hiszpania
A.C.L.I. Sede Provinciale di Firenze – Firenze, Włochy

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

2 thoughts on “Interactive Pool of tools for enhancing basic skills and key competences of adults

Comments are closed.