CES&L – Erasmus+

Crafting Employability Strategies for HE Students of Languages in Europe
Numer projektu: 2015-1-IE02-KA203-000420
Czas realizacji: 01.10.2015 – 01.11.2017

Opis projektu

Osoby kończące studia zasilają rynek pracy, jednak ich umiejętności nie do końca pokrywają się z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców. W celu poprawienia wskaźnika zatrudnialności absolwentów uczelni wyższych, konieczne jest prowadzenie skoordynowanych działań na wielu obszarach.

Głównym celem projektu CES&L było zwiększenie zatrudnialności osób kończących studia, ze szczególnym naciskiem na osoby studiujące na kierunkach językowych. Działania przeprowadzone w ramach projektu angażowały wszystkie grupy osób mogące przyczynić się do osiągnięcia tych założeń.

W początkowych miesiącach realizacji projektu, została przeprowadzona analiza rzeczywistych potrzeb wśród pracodawców poszukujących pracowników wchodzących dopiero na rynek pracy. Pozyskane w toku badań informacje posłużyły do dostosowania już istniejących materiałów dydaktycznych pochodzących od stowarzyszenia zrzeszającego biura karier na uczelniach wyższych (Association of Higher Education Careers Services) biorącego udział w projekcie. Dostosowane moduły zostały następnie przetestowane na wybranej grupie studentów. Ich uwagi, wnioski i sugestie zostały wykorzystane do opracowania finalnej wersji materiałów dotyczących szans na zatrudnienie. Dodatkowo, równolegle z materiałami mającymi postać podręcznika, został opracowany portal internetowy, który będzie służył jako punkt wymiany informacji pomiędzy studentami, pracownikami biur karier oraz pracodawcami.

Strona projektu: languages4work.eu

Partnerzy

Institute of Technology Tralee – Tralee, Irlandia (koordynator)
Association of Higher Education Careers Services – Maynooth, Irlandia
Die Berater – Wiedeń, Austria
Trendence Institut GmbH – Berlin, Niemcy
Qualitas Forum Srl – Florencja, Włochy
Plovdiv University „Paisii Hilendarski” – Płowdiw, Bułgaria
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
University of Strathclyde – Glasgow, Wielka Brytania
Global Village – Kielce, Polska

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.