e-CAL – Erasmus+

e-Coaching et Apprentissage des Langues Numer projektu: 2015-1-FR01-KA204-015334 Czas realizacji: 01.09.2015 – 01.09.2018 Opis projektu Projekt promował rolę osoby wspierającej proces uczenia się (Learning Supporter) drugiego języka (Second Language Acquisition), przy wykorzystaniu Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER). Był to kluczowy aspekt w procesie samodz...
Czytaj dalej...

ACE – Erasmus+

Developing Adult Educators' Competences to Promote Learners' Life Style Entrepreneurship Numer projektu: 2015-1-LT01-KA204-013404 Czas realizacji: 01.09.2015 – 01.09.2017 Opis projektu Tematyka projektu dotyczyła edukacji osób dorosłych, a zaplanowane działania kierowane były do szkoleniowców, którzy pracują ucząc zwłaszcza tych dorosłych, którzy znajdują się...
Czytaj dalej...

Plur>E – Erasmus+

Towards a plurilingual whole school policy in European schools Numer projektu: 2015-1-IE01-KA201-008664 Czas realizacji: 01.10.2015 – 01.10.2017 Opis projektu Znajomość języków obcych w edukacji szkolnej jest istotnym aspektem rozwoju uczniów, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zgodnie z doświadczeniem szkół, które zdecydowały się na wdrożenie ogólnoszk...
Czytaj dalej...

CES&L – Erasmus+

Crafting Employability Strategies for HE Students of Languages in Europe Numer projektu: 2015-1-IE02-KA203-000420 Czas realizacji: 01.10.2015 – 01.11.2017 Opis projektu Osoby kończące studia zasilają rynek pracy, jednak ich umiejętności nie do końca pokrywają się z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców. W celu poprawienia wskaźnika zatrudnialności absolwent...
Czytaj dalej...

EntrInno – Erasmus+

EntrInno – Online Game for Entrepreneurship and Innovation Numer projektu: 2015-1-CY01-KA204-011868 Czas realizacji: 01.09.2015 – 01.09.2017 Opis projektu Projekt EntrInno adresowany był do młodych dorosłych (osób w wieku od 18 do 35 lat). W wyniku jego realizacji stworzona została edukacyjna gra on-line służąca rozwijaniu u młodych ludzi umiejętności przedsi...
Czytaj dalej...

MALL Guide – Erasmus+

MALLGuide – Przewodnik MALL GUIDEBOOK dla nauczycieli języków Numer projektu: 2015-1-DE02-KA204-002384 Czas realizacji: 01.09.2015 – 01.09.2017 Opis projektu Nie ma jednego sposobu uczenia się, istnieją różne typy uczących się i różne metody nauczania. Nauczyciele muszą dostosowywać swoje programy do różnych sytuacji. Proces uczenia się jest ciągły i nie odby...
Czytaj dalej...

I Dig Stories – Erasmus+

i-DIGital Stories Stories Educational Learning Facilities Numer projektu: 2015-1-IT02-KA204-015181 Czas realizacji: 01.09.2015 – 01.09.2017 Opis projektu Głównym celem projektu było wspieranie użycia narzędzi ICT w edukacji i inicjatywach społecznych oraz promowanie interakcji, komunikacji i współpracy poprzez: opracowanie przewodnika metodologii DST (D...
Czytaj dalej...