VOCAL-Medical – Leonardo da Vinci

VOCAL-Medical – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji
Vocationally Oriented culture and language in the Medical Emergency Sector – VOCAL-Medical

Numer umowy: 2013 [LLP/LdV/TOI/2-13/IRL – 506]
Czas realizacji: 02.2014 – 02.2016

Opis projektu

Celem projektu VOCAL-Medical był transfer innowacji z projektu Leonardo da Vinci (2007-2009) o nazwie VOCAL i innych odpowiednich projektów UE w stosunku do nauki języków w kontekstach zawodowych do nowego obszaru zawodowego, a mianowicie sektora medycznego.

Projekt był skierowany do specjalistów z sektora medycznego, którzy w sytuacjach kryzysowych muszą komunikować się z pacjentami, nie będącymi obywatelami danego kraju. Często od umiejętności komunikacyjnych specjalistów medycznych może zależeć życie pacjentów. Projekt był odpowiedzią na rosnące potrzeby przezwyciężania barier językowych i międzykulturowych w sektorze medycznym w wyniku zmian demograficznych oraz zwiększonej mobilności. Głównym rezultatem projektu była aplikacja medyczna dla personelu szpitala/pogotowia ratunkowego dostępna zarówno na komputery osobiste jak i na urządzenia mobilne. W skład partnerstwa wchodziło 14 instytucji z 10 krajów Unii Europejskiej.

Strona projektu: vocal-medical.eu

Partnerzy

Institute of Technology Tralee – Tralee, Irlandia
Thomas More Kempen – Turnhout, Belgia
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Alcantara Communications LLP – London, Wielka Brytania
Germany – Intercultural – Paderborn, Niemcy
Slovak University of Technology in Bratislava – Bratysława, Słowacja
Faculty of Economics and Management, Kaunas University of Technology – Kaunas, Litwa
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości – Tenczynek, Polska
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje – Celje, Słowenia
Germany – Angela – Magdeburg, Niemcy
Paisii Hilendarski University of Plovdiv; Center for Languages and Intercultural Communication – Plovdiv, Bułgaria
METEGDER – Istambuł, Turcja
OPERACNE STREDISKO ZACHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUZBY SLUZBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY – Bratysława, Słowacja
The Royal College of Surgeons in Ireland – Dublin 2, Irlandia

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.