GREEN SKILLS – PROGRESS

GREEN SKILLS – PROGRESS
Connecting People for Green Skills – GREEN SKILLS
Numer projektu: VP/2013/010/0201
Czas realizacji: 10.2014 – 03.2016

Opis projektu

Głównym celem projektu było zdefiniowanie nowego modelu szkolenia skierowanego na zrównoważone budownictwo, wspierającego specjalistów budowlanych w zdobywaniu nowej pracy.

Opracowany model może być wykorzystywany przez prywatne jak i państwowe instytucje. W ramach projektu stworzony został również katalog ofert pracy aktualnie wymaganych na rynku. Green Skills zapewnił beneficjentom projektu odpowiednie narzędzia niezbędne do sprostania wymaganiom rynku pracy w kontekście nowych profesji. Ponadto stworzona sieć współpracy między lokalnymi władzami, biznesem, stowarzyszeniami oraz potencjalnymi pracownikami posłużyła do opracowania wspólnego planu poprawy zatrudnienia na budowlanym rynku pracy.

Strona projektu: greenskillsproject.eu

Partnerzy

European Office of Cyprus Association – Cypr
Federación Valenciana de Empresarios de Construcción – Hiszpania
GATE 21 – Dania
Instituto Valenciano de la Edificación – Hiszpania
Polski Związek Pracodawców Budownictwa – Polska
Viesoji Istaiga Vilniaus Statybininku Rengimo Centras – Litwa
Danmar Computers – Polska
Pacto Territorial para la Ocupación de la Ribera – PATER – Hiszpania

Projekt jest wspierany przez Europejski Program Zatrudnienia i Solidarności Społecznej – PROGRESS (2007-2013). Program jest wdrażany przez Komisję Europejską i jest przeznaczony do wsparcia finansowego przy wprowadzeniu wytycznych UE w zakresie zatrudnienia, kwestii socjalnych i równych szans. Dlatego przyczynia się on do osiągnięcia celów programu Europa 2020 w tych obszarach. Ten siedmioletni program jest skierowany do wszystkich przedsiębiorców, mogących pomóc w kształtowaniu właściwych i skutecznych przepisów prawnych w zakresie zatrudnienia i spraw socjalnych oraz odpowiednich działań wśród państw grupy EU-28, EFTA- EEA, państw członkowskich i aspirujących do członkostwa w strukturach unijnych. Informacje zawarte w tej publikacji niekoniecznie odzwierciedlają opinię Komisji Europejskiej.