GREEN SKILLS – PROGRESS

GREEN SKILLS – PROGRESS
Connecting People for Green Skills – GREEN SKILLS
Numer projektu: VP/2013/010/0201
Czas realizacji: 10.2014 – 03.2016

Opis projektu

Głównym celem projektu było zdefiniowanie nowego modelu szkolenia skierowanego na zrównoważone budownictwo, wspierającego specjalistów budowlanych w zdobywaniu nowej pracy.

Opracowany model może być wykorzystywany przez prywatne jak i państwowe instytucje. W ramach projektu stworzony został również katalog ofert pracy aktualnie wymaganych na rynku. Green Skills zapewnił beneficjentom projektu odpowiednie narzędzia niezbędne do sprostania wymaganiom rynku pracy w kontekście nowych profesji. Ponadto stworzona sieć współpracy między lokalnymi władzami, biznesem, stowarzyszeniami oraz potencjalnymi pracownikami posłużyła do opracowania wspólnego planu poprawy zatrudnienia na budowlanym rynku pracy.

Partnerzy

European Office of Cyprus Association – Cypr
Federación Valenciana de Empresarios de Construcción – Hiszpania
GATE 21 – Dania
Instituto Valenciano de la Edificación – Hiszpania
Polski Związek Pracodawców Budownictwa – Polska
Viesoji Istaiga Vilniaus Statybininku Rengimo Centras – Litwa
Danmar Computers – Polska
Pacto Territorial para la Ocupación de la Ribera – PATER – Hiszpania

Projekt jest wspierany przez Europejski Program Zatrudnienia i Solidarności Społecznej – PROGRESS (2007-2013). Program jest wdrażany przez Komisję Europejską i jest przeznaczony do wsparcia finansowego przy wprowadzeniu wytycznych UE w zakresie zatrudnienia, kwestii socjalnych i równych szans. Dlatego przyczynia się on do osiągnięcia celów programu Europa 2020 w tych obszarach. Ten siedmioletni program jest skierowany do wszystkich przedsiębiorców, mogących pomóc w kształtowaniu właściwych i skutecznych przepisów prawnych w zakresie zatrudnienia i spraw socjalnych oraz odpowiednich działań wśród państw grupy EU-28, EFTA- EEA, państw członkowskich i aspirujących do członkostwa w strukturach unijnych. Informacje zawarte w tej publikacji niekoniecznie odzwierciedlają opinię Komisji Europejskiej.