GOLIC GUIDE – Erasmus+

GOLIC GUIDE – Erasmus+
GOLIC GUIDE – Przewodnik po kompetencjach językowych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
Numer projektu: 2014-1-PL01-KA202-003400
Czas realizacji: 09.2014-08.2016

Opis projektu

Projekt GOLIC GUIDE został opracowany, aby podnieść wskaźnik zatrudnienia wśród przewodników turystycznych i poprawić ich kompetencje zawodowe poprzez rozwijanie umiejętności językowych – co było głównym celem projektu.

GOLIC zakładał dostarczanie do grupy docelowej, profesjonalnych kursów m-learning z języka angielskiego i niemieckiego. Kursy zostały precyzyjnie dostosowane do potrzeb zawodowych przewodników. W ramach projektu wypracowano cztery rezultaty intelektualne:

  • O1. Kompleksowy Raport Badawczy – dostarczający partnerstwu informacji o wymaganym poziomie zaawansowania kursów jak również zastosowania funkcjonalnych rozwiązań m-learning.
  • O2. 10 modułów kursów językowych, profilowanych pod względem zawartości do potrzeb przewodników turystycznych. Była to baza i podstawa merytoryczna dla głównego rezultatu (O4).
  • O3. Zbiór dobrych praktyk dotyczących pracy przewodników turystycznych z zagranicznymi turystami, wraz z określeniem różnic między krajami pochodzenia turystów.
  • O4. Środowisko m-learning dostarczające treści dla grupy docelowej – Przestrzeń wraz z kursami została udostępniona grupie docelowej przy pomocy urządzeń mobilnych, co stanowi istotne ułatwienie ze względu na charakter pracy przewodników turystycznych.

Wypracowane rezultaty zostały wdrożone i upowszechnione we wszystkich krajach partnerskich. Wyjątkiem była szkoła językowa „Iberika” z Niemiec, która była partnerem technicznym i nie prowadziła zajęć z grupą docelową.

Strona projektu: http://arch.danmar-computers.com.pl/golic

Partnerzy

Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Iberika education group – Berlin, Niemcy
Sea Teach S.L. – Cala Do’r, Hiszpania
YouNet – Bolonia, Włochy
Know and Can Association – Sofia, Bułgaria
Giresun Egitimciler Dernegi – Giresun, Turcja

Zmienia życie. Otwiera umysły.
Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.