VALE – Leonardo da Vinci

VALE – Leonardo da Vinci Projekt Partnerski
Validating Leadership Experiences for Female Mobilities – VALE
Numer projektu: 2013-1-GB2-LEO04-11056 5
Czas realizacji: 08.2013 – 07.2015

Opis projektu

Projekt VALE został opracowany, aby skutecznie przeciwstawić się problemowi niedoreprezentowania kobiet na stanowiskach członków zarządów spółek w całej Unii Europejskiej. Celem projektu było opracowanie i dostarczenie jak najszerszej grupie docelowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i przywództwa.

Jednocześnie projekt skupiał się na szerzeniu wiedzy na temat ECVET (Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym). Podczas dwóch lat partnerzy zorganizowali 4 warsztaty tematyczne z udziałem grupy docelowej. Powstało portfolio umiejętności przywódczych kobiet biznesu oraz E-przewodnik podsumowujący rezultaty projektu. Poprzez znajomość zasad ECVET oraz większą możliwości walidacji zdobytych kwalifikacji partnerzy zachęcali grupę docelową do zwiększenia mobilności i zwrócenia uwagi na możliwość podjęcia pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej również poza granicami własnego kraju.

Blog: projectvale.wordpress.com

Partnerzy

Cap Ulysse – Bordeaux, Francja
Cyprus Federation Of Business Professional Women – Limassol, Cypr
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Consulta Europa Projects and Innovation S.L. – Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.