PECOS4SMEs – Leonardo da Vinci Rozwój innowacji

PECOS4SMEs – Leonardo da Vinci – Rozwój innowacji
Personalised e-Commerce Strategies for SMEs – PECOS4SMEs
Numer projektu: 527562-LLP-2012-GR-LEONARDO-LMP
Czas realizacji: 01.2013 – 12.2014

Opis projektu

PECOS4SMEs przekształcał trendy Web 2.0 w możliwe do stosowania narzędzia, które MŚP mogą używać do zmiany strategii sprzedaży i marketingu oraz nowych rodzajów organizacji i wiedzy na temat e-commerce w świecie zdominowanym przez wszechobecny Internet. PECOS4SMEs zapewnił MŚP z SEO / SEM umiejętności potrzebnych do korzystania z Web 2.0 w celu zwiększenia swojej działalności i rozwoju, wykorzystując cały potencjał e-commerce, w szczególności handlu transgranicznego.
Wykorzystując PECOS4SMEs MŚP zwiększają kompetencje metodyczne oraz ICT i są w stanie stworzyć strategię e-commerce, która najlepiej odpowiada ich działalności (np. blog firmy, konto Twitter, dołączanie znaczników na końcu wiadomości, sieci społecznościowe i filmy na YouTube, itd.). Projekt dotyczył rozwoju innowacyjnych praktyk (szkolenia w ramach planu działania specjalnie zaprojektowanego dla małych i średnich przedsiębiorstw) do personalizacji szkoleń dla MŚP, w zależności od ich specyfiki. Doświadczenia bardziej rozwiniętych krajów w ramach e-commerce zostały przeniesione do mniej rozwiniętych krajów, które muszą poprawić swoje umiejętności z zakresu korzystania z Internetu, aby móc konkurować w transgranicznym e-handlu. Więcej informacji znajduje się na stronie: pecos4smes.eu.

Partnerzy

Eurocea Merchant Srl – Mediolan, Włochy (koordynator)
Crystal Clear Soft – Ateny, Grecja
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
European Business & Innovation Centre Network – Bruksela, Belgia
FAVINOM Conultancies – Nikozja, Cypr
OAKE Associates Ltd. – Manchester, Wielka Brytania
Ohennennoh BV – Amsterdam, Holandia

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.