KEYCOACH – Leonardo da Vinci

KEYCOACH – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji
Coaching dla nauczycieli kształcenia zawodowego przygotowujący do rozwoju umiejętności miękkich, kluczowych kompetencji i przedsiębiorczości u uczniów szkolenia zawodowego – KEYCOACH
Numer projektu: 2013-1-ES1-LEO05-67690
Czas realizacji: 10.2013 – 09.2015

Opis projektu

Celem projektu KEYCOACH było zapewnienie trenerom i mentorom zawodowym szkolenia umożliwiającego kształcenie uczniów z zakresu miękkich umiejętności uniwersalnych (transversal key competences). Równocześnie projekt zakładał szkolenie z zakresu technik coachingowych, promowanie programów coachingowych oraz stworzenie nowych szkoleń z zakresu umiejętności miękkich dla uczniów VET.

Efektem programu było przekazanie trenerom i nauczycielom VET wiedzy i umiejętności koniecznych do kształcenia uczniów z zakresu miękkich umiejętności uniwersalnych (transversal key competences). Program zakładał wzrost jakości i innowacyjności systemu kształcenia VET oraz wzrost świadomości na temat potrzeby nauki umiejętności uniwersalnych wśród nauczycieli VET. Środkiem do osiągnięcia założonych celów była adaptacja istniejących kursów do systemu opartego na Blended Learning (połączenie edukacji on-line z zajęciami „na żywo”).

Strona projektu: keycoach-project.eu

Partnerzy

Asociación de la Industria Navarra – Pamplona, Hiszpania (koordynator)
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Brugge – Brugge, Belgia
Centro de Formação de Escolas do Concelho de Almada – Almada, Portugalia
VšĮ Socialinių inovacijų centras – Šiauliai, Litwa
Fundatia Professional – Târgu Mureş, Rumunia
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
European network for transfer and exploitation of EU project results – Graz, Austria

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.