NMCE – Projekt wielostronny – Grundtvig

NMCE – Projekty Wielostronne Grundtvig

Nurse Managed Care for Elderly – NMCE

Numer projektu: 2009-1-GB2-LEO05-01365

Czas realizacji: 11.2009-10.2011

nmce

 Opis projektu

Celem projektu było skomponowanie narzędzi służących do zbierania danych na temat problemów opieki domowej dla osób starszych oraz „przeciążenia opieką” nieformalnych dawców opieki. Projekt miał również na celu skomponowanie zbiorczych materiałów edukacyjnych, zapewniających wsparcie psycho-społeczne pielęgniarkom i nieformalnym dawcom opieki z organizacji uczestniczących w projekcie. W wyniku realizacji projektu zostały opracowane materiały edukacyjne oraz zorganizowane zostały szkolenia skierowane do 50 pielęgniarek i 25 nieformalnych opiekunów w każdym kraju partnerskim. Więcej informacji znajduje się na archiwalnej stronie projektu NMCE.

 Partnerzy

  • Abant Izzet Baysal Üniversitesi – Bolu, Turcja (koordynator)
  • Berufsförderungswerk Nürnberg – Norymberga, Niemcy
  • Danmar Computers – Rzeszów, Polska
  • I.RI.FO.R. of Florence – Florencja, Włochy
  • WSINF, Wyższa Szkoła Informatyki – Łódź, Polska