e-Retail – eLearning

e-Retail – eLearning
Promotion of Digital Literacy in Lifelong Learning of the Retail TradeSector – e-Retail
Numer projektu: 2005-3876/001-001 ELE-ELEB11
Czas realizacji: 01.2007 – 02.2008

Opis projektu

Celem projektu było promowanie ustawicznego kształcenia w sektorze handlu detalicznego poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych. Celem projektu było również zdobycie informacji na temat istniejących dobrych praktyk z dziedziny ustawicznego szkolenia w różnych krajach i różnych sektorach. Projekt miał również na celu pomoc kobietom w zdobywaniu wiedzy, integracji kobiet w społeczeństwie informacyjnym oraz zredukowanie istniejącej „dziury cyfrowej”.
Głównymi działaniami prowadzonymi w ramach projektu były badania i analizy prowadzące do identyfikacji braków we wprowadzaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych do kształcenia zawodowego w sektorze handlu detalicznego. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: e-retail.eu (project website is no longer accessible).

Partnerzy

Femxa Formación – Vigo, Hiszpania (koordynator)
Consorzio Ulisse – Terni, Włochy
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
HRDC – Patras, Grecja