Szkolenie w ramach projektu SPREAD

W dniach 1-5 maja 2017 roku w Plymouth w Wielkiej Brytanii odbyło się drugie już szkolenie w ramach projektu SPREAD.

Szkolenie organizowane było przez Europa Training z Plymouth i dotyczyło zagadnień międzykulturowych w projektach ponadnarodowych, wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich.

Najwięcej uwagi poświęcono różnicom kulturowym oraz wymianie dobrych praktyk w zakresie radzenia sobie z szokiem kulturowym. Każdy z uczestników szkolenia prezentował swoje doświadczenia w tym zakresie i dzielił się spostrzeżeniami. Cała grupa starała się znaleźć rozwiązanie problemowych sytuacji. W związku z faktem, że w szkoleniu brali udział przedstawiciele instytucji, którzy na co dzień zajmują się mobilnością edukacyjną, każdy miał duże doświadczenie we współpracy z młodzieżą, która przeżywała szok kulturowy. Dużo uwagi poświęcono również komunikacji międzykulturowej, która wbrew pozorom sprawiała bardzo wiele kłopotów koordynatorom programów mobilnościowych. Tematyka związana z rozwiązywaniem konfliktów również była poruszana w czasie szkolenia. Każdy z uczestników prezentował przykłady dobrych praktyk oraz sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Szkolenie miało bardzo duże walory edukacyjne szczególnie w aspekcie mobilności ponadnarodowej. Wymiana dobrych praktyk jest najlepszym sposobem uczenia się oraz opracowania wzorców zachowań w różnych sytuacjach.

Kolejne szkolenie odbędzie się w lipcu 2017 roku w Wiedniu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.