Nowy projekt w ramach Erasmus+

Przedstawiamy NGSS – Next Generation Science Standards through STEAM.

Projekt promuje model edukacji wczesnoszkolnej STEM+Art, oparty na rozpowszechnionym wcześniej modelu STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics). NGSS ma na celu szkolenie nauczycieli oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji – bez względu na płeć dziecka. W ramach projektu powstanie m.in. przewodnik online dla uczniów i nauczycieli oraz materiały cyfrowe.

Więcej informacji: NGSS – Next Generation Science Standards through STEAM – Danmar Computers (danmar-computers.com.pl)

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.