Private Storage Clouds – RPO WP

loga
Private Storage Clouds - RPO WP Badania wydajności i architektury systemów rozproszonego składowania danych w środowisku izolowanym (Private Storage Clouds) Numer projektu: WND-RPPK.01.03.00-18-056/12 Czas realizacji: 01.2013 - 03.2015 Opis projektu Głównym celem projektu było przeprowadzenie badań służących do wyłonienia zestawu cech jakimi powinien charakt...
Czytaj dalej...

Pomocna dłoń – PO KL 7.2.1

Pomocna dłoń – PO KL 7.2.1 Pomocna dłoń – poradnictwo, szkolenia i praktyka przeciw wykluczeniu Numer projektu: WND-POKL.07.02.01-18-072/12 Czas realizacji: 04.2013 – 09.2014 Opis projektu Celem głównym projektu było nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyeliminowania zagrożenia wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia przez osoby zamieszkujące te...
Czytaj dalej...

Mobilny e-learning – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

pl-ch-swiss
Mobilny e-learning - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Rozwój eksportu technologii e-learningowych obsługiwanych za pomocą urządzeń mobilnych na rynek brytyjski w firmie Danmar Computers Numer projektu: I/FPLE/17 Czas realizacji: 01.2013 - 12.2013 Opis projektu Celem projektu jest umożliwienie rozpoczęcia działalności eksportowej na rynku brytyjskim w za...
Czytaj dalej...