IN WORKER – Leonardo da Vinci

inworker
IN-WORKER – Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji Training HR and Training Managers to detect and cover training needs in intercultural working environments – IN-WORKER Numer projektu: PL/07/LLP-LdV/TOI/140003 Czas realizacji: 11.2007 - 10.2009 Opis projektu IN-WORKER to pierwszy projekt zrealizowany przez Danmar w ramach nowego programu - Lifelong Learning...
Czytaj dalej...

PALS – Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji

pals
PALS – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Practical action learning sets for Community participation – PALS Numer projektu: UK/07/LLP-LdV/TOI-046 Czas realizacji: 11.2007 – 10.2009 Opis projektu Celem projektu było ułatwienie i zachęcenie wszystkich osób do brania aktywnego udziału w planowaniu i uczestnictwie w działaniach ich lokalnej społeczności. W ram...
Czytaj dalej...

e-Retail – eLearning

e-retail
e-Retail – eLearning Promotion of Digital Literacy in Lifelong Learning of the Retail TradeSector – e-Retail Numer projektu: 2005-3876/001-001 ELE-ELEB11 Czas realizacji: 01.2007 – 02.2008 Opis projektu Celem projektu było promowanie ustawicznego kształcenia w sektorze handlu detalicznego poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych. Celem projektu było ...
Czytaj dalej...