VOCAL-Medical – spotkanie w Turnhout

VOCAL MEDICAL LOGO23 i 24 czerwca 2014 odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu VOCAL-Medical w Thomas More Kempen, Turnhout, Belgia.

VOCAL-Medical jest projektem realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie – Transfer Innowacji.

Głównym celem projektu jest wsparcie i poprawa jakości komunikacji między pielęgniarkami / lekarzami / ratownikami medycznymi a pacjentami obcojęzycznymi lub/i o odmiennej kulturze. Zarówno pacjenci jak i pracownicy służby zdrowia bardzo często w swojej codziennej pracy napotykają się na barierę językową i kulturową na przykład w czasie wywiadu klinicznego lub przy wypełnianiu procedur administracyjnych. Dostępne badania pokazują, że bariery te mogą powodować błędy medyczne oraz niższe zadowolenie pacjenta ze świadczonych usług. Często od umiejętności komunikacyjnych specjalistów medycznych może zależeć życie pacjentów.

Projekt jest odpowiedzią na rosnące potrzeby przezwyciężania barier językowych i międzykulturowych w sektorze medycznym w wyniku zmian demograficznych oraz zwiększonej mobilności. Głównym rezultatem projektu będzie aplikacja medyczna dla personelu szpitala/pogotowia ratunkowego dostępna zarówno na komputery osobiste jak i na urządzenia mobilne. W skład partnerstwa wchodzi 15 instytucji z 11 krajów Unii Europejskiej.

 llp pl 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.