Projekt KOMPAS – II edycja

Szanowni Państwo, informujemy, że od 25 kwietnia 2016 r. rozpoczyna się rekrutacja do 2 edycji projektu KOMPAS – KOMpleksowy Projekt wsparcia i Adaptacji Społecznej podkarpackich NEET. Nabór formularzy rekrutacyjnych osób zainteresowanych udziałem w projekcie prowadzony będzie w okresie: od 25 kwietnia 2016 r. do 10 maja 2016 r., wypełniony formularz rekrutacyjny należy złożyć osobiście lub przesłać listownie na adres Biura Projektu u Partnera Wiodącego (RARR).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://podkarpackikompas.pl/od-dnia-25-kwietnia-2016-r-rozpoczynamy-rekrutacje-do-2-edycji-projektu/

Zapraszamy do udziału w projekcie!