EPIC – trzecie spotkanie partnerów w Szeged, Węgry

EPIC-Logo-vectorTrzecie spotkanie partnerów projektu EPIC (Enhancing and Promoting International business Communication – Wzmocnienie i promocja międzynarodowej komunikacji biznesowej) odbyło sie w Szeged na Węgrzech w dniach od 19 do 20 czerwca. Projekt EPIC jest finansowany w ramach programu Leonardo da Vinci “Uczenie sie przez całe życiw” (Transfer innowacji). Sześciu partnerów – z szesciu różnych państw UE – jest zaangazowanych w realizacje projektu. Założenia i cele projektu EPIC odnoszą sie do Strategii Lizbońskiej (priorytet 1). Projekt ma na celu udoskonalenie umiejętności niezbędnych w MŚP poprzez wdrażanie umiejętności VET w procesie audytu.

Szkolenia audytorów przeprowadzone w ramach projektu EPIC dostarczą niezbędnych kompetencji potrzebnych, aby zwiekszych przychody firm poprzez wykrywanie barier językowych i międzykulturowych i ich przewyciężanie. Podczas trzeciego spotkania w Szeged, Semantica Ltd i Euro-Friend Change Management Consultancy Ltd zaprezentowali szkolenie dla audytorów, które będzie przeprowadzone na Litwie, we Włoszecgh, w Hiszpanii i Polsce. Steven Hagen przedstawił również interesujące badania dotyczące MŚP i nutrujących ich problemów handlowych. Następne spotkanie odbędzie się w Kaunas na Litwie.

Zapraszamy na stronę projektu: http://epicforyou.eu

 llp pl 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.